Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy

Dnia 28.09.2015 r. odebrano całość robót polegających na budowie wieży widokowej, kładki do platformy i kładki nad kanał Olszowiecki na działkach nr ew. 418 i 419 w miejscowości Kampinos na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

Dnia 30.12.2015 r. odebrano całość prac polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu skansenu, budowy ścieżki rekreacyjnej i rewitalizacji Alei III Tysiąclecia również na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego.

Czytaj więcej...

W związku zakończeniem pierwszego etapu robót budowlanych realizowanych w ramach projektu, pomiędzy zmodernizowanym parkingiem a polaną, przy głównej drodze dojazdowej do Granicy dnia 18.05.2015 r. stanęła tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

Dzięki staraniom KPN, wsparciu Ministerstwa Środowiska i współpracy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych udało się rozszerzyć projekt o nowe zadania związane z remontem skansenu, budową ścieżki rekreacyjnej i rewitalizacją Alei III Tysiąclecia w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy. 

Czytaj więcej...

Dzięki powstałym w projekcie oszczędnościom udało się rozszerzyć projekt o nowe zadanie związane z budową wieży widokowej, kładki doprowadzającej do wieży oraz kładki nad Kanał Olszowiecki (aneks do umowy nr POIS.05.01.00-00-303/10-02 z dn. 03.12.2014 r.).

Czytaj więcej...

Pod koniec 2014 r. zakończyły się roboty związane z przebudową parkingu dla samochodów i autokarów oraz zagospodarowaniu polany wypoczynkowej w Granicy. Obiekt został oddany do użytkowania w styczniu 2015 r. Prace wykonane zostały terminowo, zgodnie z projektem i wymaganiami KPN.

Czytaj więcej...

W związku z realizowanym projektem wykonana została broszura informacyjna "Turystyka skrajem puszczy - z korzyścią dla przyrody, informator turystyczny - Granica i okolice. Dzięki publikacji zapoznają się Państwo m.in. z podstawowymi informacjami nt. udostępniania parku, realizowanego projektu, możliwości dojazdu i wyżywienia w okolicach Granicy, a także jak przygotować się do wycieczki do Puszczy Kampinoskiej. W informatorze zamieszczono propozycje spędzenia czasu w Granicy dla wytrwałych jak i osób mniej sprawnych fizycznie, dla osób chcący spędzić tu cały dzień jak i tych którzy zawitali tu na niedługi czas. Zaproponowano 6 urozmaiconych wycieczek - pieszych oraz rowerowych.

Broszura dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej parku: www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dla-przyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice

Dnia 05.08.2014 r. miejsce inwestycji realizowanej w ramach projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy" (operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.05.01.00-00-303/10, przy wsparciu PGL Lasy Państwowe), odwiedzili goście – członkowie zespołu roboczego ds. zagospodarowania rejonu Julinek-Granica. Goście reprezentowali instytucje, których przedstawiciele dnia 19.05.2014 r. podpisali list intencyjny dotyczący realizacji przedsięwzięcia „Rozwój funkcji edukacyjno – turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie rejonu Julinek-Granica – w tym stworzenie parku zwierząt”. Realizowany dzięki środkom EFRR projekt zagospodarowania parkingu i polany wypoczynkowej stanowi pierwszy etap przebudowy całego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

Czytaj więcej...


Dnia 18.01.2014 r. w Granicy k. Kampinosu miała miejsce uroczystość pod hasłem „Z korzyścią dla przyrody” poświęcona projektowi "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy". Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.05.01.00-00-303/10 (85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) a także dzięki wsparciu PGL Lasy Państwowe ze środków „Funduszu Leśnego” (15% kosztów). 

Czytaj więcej...

Dnia 18 stycznia b.r. (sobota) odbędzie się impreza inaugurująca projekt "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Granicy na godzinę 12.00. W programie przewidziano informacje o projekcie, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, wspólne biesiadowanie przy ognisku, gorący poczęstunek i wesołą zabawę przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Czytaj więcej...

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych, dnia 20.12.2013 r. przy wjeździe na modernizowany parking postawiono tablicę informującą o projekcie. Działanie to służy informowaniu odwiedzających o inwestycji, w tym o jej finansowaniu, a także promuje działania służące ochronie środowiska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu realizacja inwestycji była możliwa. Ponadto celem działań informacyjnych i promocyjnych w projektach realizowanych dzięki środkom Unii Europejskiej jest zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej nt. korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, istotnych dla zwiększania konkurencyjności kraju i regionów.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo