Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Ryś
Ryś

Kampinoski Park Narodowy stanowi wyjątkową ostoję fauny w Centralnej Polsce. Stwierdzono tu występowanie blisko 4 000 gatunków bezkręgowców (szacuje się, że liczba gatunków tej grupy zwierząt w Puszczy Kampinoskiej może wynosić nawet kilkanaście tysięcy), blisko 30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków (w tym blisko 150 lęgowych) i ponad 50 gatunków ssaków. Oprócz gatunków powszechnych, Puszczę Kampinoską zamieszkują chronieni prawem krajowym i europejskim przedstawiciele wszystkich w/w grup systematycznych. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (Alces alces) , dla którego Puszcza Kampinoska jest drugą co wielkości (po bagnach biebrzańskich) ostoją w Polsce. Obecność łosi na tym terenie, podobnie jak bobrów i rysi, jest efektem programów reintrodukcji. Niestety wśród większości grup kampinoskich zwierząt znaleźć można gatunki obce, pochodzące z innych kontynentów, i stanowiące dla zagrożenie dla rodzimej fauny. Przykładami takich zwierząt jest azjatycka biedronka Harmonia axiridis, ryba trawianka (Perccottus glenii), żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans) czy norka amerykańska (Neovison vison).

 

Opis szczegółowy:
Typ - Nicienie Nemathelminthes: 103 gatunki, około 10% nicieni fauny Polski.

Typ - Mięczaki Mollusca: 59 gatunków, 15 % fauny Polski.

Paź królowej
Paź królowej

Typ - Pierścienice Annelida: 25 gatunków, 22% fauny Polski.

Typ - Bezkręgowce Arthropoda: 2529 gatunków, 

Gromada: Skorupiaki Crustacea: 93 gatunki, 20% fauny Polski.
Gromada: Pajęczaki Arachnida: 390 gatunków, 26% fauny Polski.
Gromada: Pareczniki Chilopoda: 14 gatunków, 25% fauny Polski.
Gromada: Dwuparce Diplopoda: 8 gatunków, 10% fauny Polski.
Gromada: Owady Insecta: 2045 gatunków, 7% fauny Polski.

Typ - Kręgowce, Vertebrata:

Gromada: Ryby Osteichtyes : 27 gatunków, 47% fauny Polski.
Gromada: Płazy, Amphibia : 13 gatunków, 72% fauny Polski.
Gromada: Gady, Reptilia : 6 gatunków, 67% fauny Polski.
Gromada: Ptaki, Avies : 153 gatunki lęgowe (z 16 rzędów) 70% fauny Polski oraz 27 gatunków ptaków nielęgowych (z 11 rzędów).

Wśród gatunków lęgowych do szczególnie cennych zaliczyć należy: bąka, bociana białego, bociana  czarnego, trzmielojada, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, orlik krzykliwego, włochatkę, kropiatkę, zielonkę, żurawia, lelka, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, jarzębatkę, muchołówkę małą.

Gromada: Ssaki, Mammalia : 52 gatunki, 65% fauny Polski, z czego 3 gatunki są efektem reintrodukcji:
• łoś Alces alces - 11.08.1951 r., przywiezione z Białorusi 2 byki, klępę i 2 łoszaki zapoczątkowały powstanie stabilnej populacji, która obecnie liczy około 115-120 osobników)
• bóbr europejski Castor fiber - w kwietniu 1980 r. wypuszczonych zostało 7 osobników (1 para starych, 1 para dwuletnich, 2 roczne samice i 1 roczny samiec) odłowionych na Pojezierzu Suwalskim. Obecnie na terenie KPN mamy 26 stanowisk bobra (szacunkowo około 80 osobników).
• ryś Lynx lynx - w grudniu 1992 r. rozpoczęto program reintrodukcji w ramach którego osobniki rysia (urodzone w ogrodach zoologicznych i bezpłatnie przekazane KPN) były po wcześniejszej aklimatyzacji w leśnej wolierze uwalniane w środowisku naturalnym. Celem programu jest stwierdzenie, czy drapieżniki urodzone i wychowane w niewoli są w stanie zaadoptować się w naturze i wypełnić niszę wielkiego drapieżnika.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo