Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Według obecnego stanu wiedzy Kampinoski Park Narodowy zamieszkiwany jest przez 27 gat. ryb. W stosunku do danych z roku 1995 przybyło osiem gatunków są to: jesiotr sp. (Acipenser sp.), krąp (Blicca bjoerkna), leszcz (Abramis brama), różanka (Rhoedus sericeus), tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), koza sp. (Cobitis sp.), sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus), trawianka (Perccottus glenii). Pojawienie się pewnych gatunków (jesiotr sp., tołpyga biała) jest efektem wprowadzenia ich do stawów hodowlanych znajdujących się na terenie Parku, podczas gdy inne (sumik karłowaty, trawianka) są gatunkami obcymi dla polskich wód, kolonizując kolejne obszary kraju dotarły również do ekosystemów KPN. Krąp, leszcz, różanka i koza z pewnością już wcześniej zasiedlały teren parku, jednak dopiero ostatnie badania nad ichtiofauną Puszczy Kampinoskiej zaowocowały ich stwierdzeniem. Z gatunków tych różanka, piskorz i koza chronione są prawem unijnym i wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE, jednak występowanie tego ostatniego gatunku wymaga potwierdzenia badaniami cytogenetycznymi. Najciekawszym i najbardziej zróżnicowanym ichtiologicznie środowiskiem w KPN jest Kanał Łasica zwłaszcza jego zachodnia część.

Jesiotr

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo