Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 

Pracownicy Stacji Bazowej ZMŚP „Kampinos”:

*   Adam Olszewski – główny specjalista ds. ochrony przyrody
    kierownik Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 508 186 345;

 

 Nasze publikacje (kliknij)

Adres do korespondencji:
Stacja Bazowa ZMŚP "Kampinos",
Kampinoski Park Narodowy,   
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

 

Czytaj więcej...

Położenie i opis terenu

Zlewnia doświadczalna Kampinos (dawniej Pożary), położona jest w dorzeczu Łasicy - prawego dopływu Bzury w Kampinoskim Parku Narodowym wraz z otuliną. Obejmuje ona górną (źródłową) część dorzecza Kanału Olszowieckiego Północnego. Jest to zlewnia IV rzędu w dorzeczu Wisły. Obszar zlewni badawczej Kampinos po profil wodowskazowy w Józefowie wynosi 20,2 km2, z tego 7,01 km2 (30 %) stanowią obszary powierzchniowo bezodpływowe.

b_200_150_16777215_00___images_zmsp_2.1.jpg
Zlewnia doświadczalna Kampinos (d. Pożary) na tle podziału hydrograficznego Łasicy i Bzury

 

Czytaj więcej...

Opis programów pomiarowych w Stacji Bazowej ZMŚP „Kampinos”

Obserwacje na terenie Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” (d. "Pożary") prowadzone są na 95 stanowiskach i powierzchniach badawczych (nie wliczając kartowań glebowych oraz programu dot. pokrycia terenu i użytkowania ziemi). Większość z nich zlokalizowana jest na obszarze zlewni, a nieliczne w jej otulinie. Ze względu na niedostępność większości terenu kotliny (podmokłe bagna, z reguły stale pokryte wodą) punkty te znajdują się głównie w części zachodniej, zamykającej teren. W latach 1994-2009 realizowano 13 programów pomiarowych w 3 blokach tematycznych: ujęcie bilansowe obiegu materii, przepływ materii w układzie: atmosfera – roślinność – gleba oraz bioindykacja. Poza tym w corocznych raportach opisywane są zdarzenia o charakterze ekstremalnym, np. skutki silnych wiatrów lub gwałtownych burz, gradacje owadów. Ponadto stacja zleca także dodatkowe prace badawcze instytucjom zewnętrznym, np. inwentaryzacja wybranych gatunków roślin lub zwierząt.

 

Czytaj więcej...

Publikacje dotyczące zlewni ZMŚP "Kampinos" (dawniej "Pożary")

Praca zbiorowa. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. 1999. Stacja Bazowa "Pożary" w Kampinoskim Parku Narodowym, ss. 132. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. {monografia zlewni ZMŚP „Kampinos”}

Andrzejewska A. 1996. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych KPN. [W:] M. Sosnkowski, B. Gołecki (red.). Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1996 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Andrzejewska A. 2003. Klimat Puszczy Kampinoskiej. [W:] R. Andrzejewski (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I. Izabelin: 41-68.

Andrzejewska A. 2008. Klimat Puszczy Kampinoskiej wczoraj i dziś. Puszcza Kampinoska 3: 8- 11.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo