Kierowco - nie ignoruj znaku „Uwaga dzikie zwierzęta” i podczas przejeżdżania przez kompleksy leśne lub w ich pobliżu zachowaj szczególną ostrożność ponieważ niespodziewanie na drodze może pojawić się zwierzę, które możesz potrącić. W okresie zimowym na drogach publicznych w Kampinoskim Parku Narodowym oraz w jego sąsiedztwie największe zagrożenie dla kierowców stanowią przemieszczające się duże zwierzęta (łoś, jeleń, sarna, dzik). W okresie zimowym największe prawdopodobieństwo zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny jest w godzinach popołudniowych i wieczornych (od 16.00 do 22.00).

Podczas zauważenia zwierzęcia na drodze postaraj się zatrzymać pojazd i pozwól spokojnie przekroczyć zwierzęciu pas drogi, nie „mrugaj” światłami, nie używaj sygnału dźwiękowego. Twoje zachowanie na drodze pozwoli przeżyć zwierzęciu i zapobiec kosztownemu uszkodzeniu pojazdu.

Pamiętaj!!!

  • zdarzenie z udziałem zwierzyny może być powodem uszkodzeń ciała a nawet spowodować śmierć użytkowników ruchu,
  • przejeżdżając przez tereny leśne ogranicz prędkość,
  • nie próbuj omijać zwierzęcia znajdującego się na pasie drogi, które spłoszone może wpaść pod koła samochodu. Zatrzymaj się!

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia należy skontaktować się z policją (nr tel. 997).

 

Łukasz Tyburski

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo