Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego im. Janusza Bobińskiego gromadzi specjalistyczny zbiór piśmiennictwa z zakresu nauk przyrodniczych. Są to głównie publikacje dotyczące Puszczy Kampinoskiej, w tym monografie, przewodniki, informatory, prace magisterskie i doktorskie, plany ochrony, odbitki artykułów oraz wycinki prasowe, jak również zbiory specjalne: wydawnictwa kartograficzne, multimedia, dokumenty życia społecznego.  Ponadto w zbiorach Biblioteki KPN znajdują się publikacje na temat parków narodowych polskich i zagranicznych, leśnictwa, ochrony i monitoringu przyrody, turystyki.

Biblioteka KPN prowadzi prenumeratę czasopism: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Las Polski, Leśne Prace Badawcze, Łowiec Polski, Polish Journal of Ecology, Poznajmy Las, Przyroda Polska, Roczniki Gleboznawcze, Sylwan i in.

Zbiory zawierają około 11 tysięcy jednostek inwentarzowych (stan na koniec 2013 r.).

Prawo do wypożyczania książek i innych publikacji z Biblioteki KPN mają pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Pozostałe osoby mogą skorzystać ze zbiorów na miejscu – w czytelni usytuowanej w pomieszczeniu biblioteki.

Biblioteka mieści się w budynku dyrekcji KPN przy ul. Tetmajera 38 (parter, pokój nr 1).
Z biblioteki można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 termin wizyty należy jednak wcześniej uzgodnić z Katarzyną Fidler (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).


Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kim był dr inż. Janusz Bobiński

b_356_419_16777215_00___images_content_Bobiski001.jpgUrodził się 24 marca 1909 roku w Warszawie. Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Reytana. W 1930 podjął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, które ukończył w 1936 roku.

Swą karierę zawodową rozpoczął od pracy w urządzaniu lasu. Pracował też jako nadleśniczy lasów prywatnych na Kielecczyźnie, referent prasowy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, starszy inspektor do spraw programów nauczania w Ministerstwie Leśnictwa, zastępca kierownika Redakcji Wydawnictw Leśnych w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym oraz adiunkt w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Badawczego Leśnictwa.

21 marca 1959 roku rozpoczął pracę w nowo powstałym Kampinoskim Parku Narodowym. (Został zatrudniony jako trzecia osoba – po dyrektorze i głównym księgowym.) Z jego inicjatywy powstała pierwsza stała ekspozycja, przedstawiająca przyrodę Parku. Jednym z pierwszych zadań, które wziął na siebie, była organizacja Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Po uruchomieniu tejże placówki, pełnił w niej obowiązki kustosza. Jako adiunkt do spraw naukowo-badawczych prowadził obserwacje nad udziałem modrzewia polskiego w drzewostanach Parku, nad występowaniem mrowisk i ochroną grzybów oraz nad biocenotyczną rolą jałowca. Ten ostatni problem stał się przedmiotem jego rozprawy naukowej. W 1972 po obronie pracy  pt. Jałowiec pospolity w Kampinoskim Parku Narodowym uzyskał stopnień doktora nauk leśnych. W roku 1976 w wieku 67 lat przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Dr inż. Janusz Bobiński pozostawił znaczny dorobek w postaci publikacji. Był autorem podręczników dla techników leśnych. Napisał kilkadziesiąt artykułów i notatek poświęconych różnym zagadnieniom leśnictwa i gospodarki leśnej. Opracował samodzielnie bądź jako współautor szereg interesujących folderów i przewodników po Puszczy Kampinoskiej.

Dr inż. Janusz Bobiński był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Zmarł 22 lutego 1983 roku w Warszawie.Biblioteka
Biblioteka
  
Więcej zdjęć ...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo