Buduj w zgodzie z przyrodą - poradnik

Czym jest "Poradnik" i do kogo jest skierowany?


Dbałość o środowisko i krajobraz są ważne przy okazji każdej inwestycji budowlanej, jednak szczególnie istotne są tu, w rejonie jedynego w Polsce centralnej parku narodowego. Istniejący od 55 lat Kampinoski Park Narodowy powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Kampinoskiej. W jego granicach leży najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w Europie. Dzięki powierzchni przekraczającej 38 tysięcy hektarów i ogromnej różnorodności siedliskowej park stanowi największą i najbogatszą ostoję dzikiej przyrody w tej części Polski. Jest również częścią europejskiej sieci Natura 2000, a wraz z otuliną posiada status rezerwatu biosfery.
Jednak o wyjątkowości Kampinoskiego Parku Narodowego decyduje przede wszystkim jego położenie. Bezpośrednie sąsiedztwo dynamicznie rozwijającej się stolicy Polski sprawia, że kampinoska przyroda znajduje się pod nieustanną presją człowieka.

Tysiące ludzi przyciąganych pięknem natury połączonym z bliskością wielkiego miasta wybiera Kampinoski Park Narodowy jako miejsce wypoczynku, rekreacji i turystyki, a okolice parku na miejsce zamieszkania. Jest to zjawisko naturalne i zrozumiałe. Niejednokrotnie zabudowa wkracza na tereny otwarte, pojawiając się w miejscach, gdzie nigdy wcześniej jej nie było. Niestety, proces ten, często chaotyczny, niesie szereg negatywnych skutków: zmianę stosunków wodnych, niszczenie siedlisk fauny i flory, zamykanie korytarzy ekologicznych, wzrost zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, wprowadzanie inwazyjnych gatunków obcych, degradacja walorów krajobrazowych i wiele innych. Inwestorzy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji indywidualnych decyzji podejmowanych przy budowie wymarzonego domu. Niniejszy poradnik ma na celu przybliżenie możliwych do zastosowania działań, które uczynią proces inwestycyjny bardziej przyjaznym dla przyrody i krajobrazu wyjątkowych terenów, jakimi są Kampinoski Park Narodowy i jego otulina. Takie zagospodarowanie z pewnością będzie sprzyjało samym mieszkańcom, żyjącym w pięknym, nie zdegradowanym krajobrazowo otoczeniu.

Niniejszy poradnik opracowano na potrzeby osób, które planują budowę domu w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem publikacji jest przybliżenie uwarunkowań przyrodniczych i prawnych budowy domu na tym obszarze. Publikacja nie zajmuje się szczegółowo procesem inwestycji mieszkaniowych w obszarze samego parku narodowego, w którym możliwości budowy domu są ograniczone do kilku obszarów tradycyjnego rolnictwa z charakterystyczną zabudową siedliskową na dużych działkach rolnych.

Publikacja prezentuje przykładowe metody i rozwiązania, które pozwalają wybudować dom przyjazny przyrodzie i mieszkańcom. Żeby stosować dobre praktyki zawarte w Poradniku inwestor lub użytkownik nie musi posiadać wiedzy przyrodniczej ani technicznej. Publikacja nie zawiera instrukcji ubiegania się o stosowne pozwolenia, skupia się natomiast na aspektach przyrodniczych wszystkich etapów inwestycji. Informacje o uzyskiwaniu wymaganych dokumentów można znaleźć w wielu materiałach udostępnianych przez urzędy gmin i starostw.


Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo