• image
  • image
  • image
Ekspozycja Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej w Centrum Edukacji KPN jest czynna w dni powszednie.

Odpoczywaj, poznawaj, chroń...

 Centrum Edukacji w Izabelinie prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania. Całość działań edukacyjnych realizowana jest w ramach programu Akademia Kampinoska. Oferta edukacyjna CE kierowana jest przede wszystkim do grup szkolnych i obejmuje kameralno-terenowe zajęcia tematyczne oraz warsztaty terenowe.

 Na terenie Ośrodka i w jego otoczeniu znajdują się:
- ekspozycja stała „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”,
- mapa plastyczna KPN,
- sala wystaw czasowych,
- sala konferencyjna i edukacyjna,
- punkt informacji turystycznej oraz sprzedaży wydawnictw,
- biblioteka z czytelnią,
- ścieżka dydaktyczna „Puszczańską ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”,
- trasa questu „Wydmowym szlakiem po Kampinoskim Parku Narodowym”,
- polana wypoczynkowa Jakubów (fot. 360°),
- plac zabaw dla dzieci,
- parking.Centrum Edukacji nie prowadzi zajęć terenowych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III ze szkół podstawowych. Grupom tym CE poleca samodzielne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej i spacer po ścieżce przyrodniczej w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna zakończony na placu zabaw przy polanie Jakubów.

Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Są to zajęcia terenowe w lesie w sąsiedztwie CE, podczas których wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć kameralno-terenowych

„Kampinoski Park Narodowy” - Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła , czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

„Grzyby Puszczy Kampinoskiej" - Zajęcia prowadzone w okresie jesiennym. Prelekcja z pokazem przeźroczy połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- bogactwo świata grzybów,
- życie grzybów,
- rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

"Płazy - spróbuj polubić" - Zajęcia prowadzone w okresie wiosennym. Prelekcja z pokazem przeźroczy połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- rola płazów w przyrodzie,
- biologia płazów,
- rozpoznawanie płazów,
- sposoby ochrony płazów.

 „Las - ekosystem doskonały"- Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- mieszkańcy lasu, ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

„Korytarze ekologiczne - co to takiego” - Prelekcja z pokazem przeźroczy, ok. 2 godz.
Grupa odbiorców: młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- problem fragmentacji siedlisk przyrodniczych,
- czym są korytarze ekologiczne,
- typy korytarzy ekologicznych,
- rola korytarzy ekologicznych w utrzymaniu różnorodności ekologicznej.

"Krajobraz - wartość niedoceniona" - Prelekcja z pokazem przeźroczy, ok 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- czym jest krajobraz?
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- kondycja krajobrazu a jakość życia człowieka.

Terenowe warsztaty dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i dorosłych
Prowadzone w formie 4-5 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają głęboki, bezpośredni kontakt z naturą. Stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Uczestnicy zajęć podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.
Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież przeciwdeszczową, czapkę, rękawiczki, prowiant i napoje, środki odstraszające owady.
Wymagania kondycyjne – średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

„Kampinoskie krajobrazy”
Trasa 1 - wokół Sierakowa
Przebieg trasy: Sieraków - Stary Dąb - Na Miny - Spółkowa Góra - Łomiankowska Droga - Sieraków
Długość trasy: 9 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem jednego z najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej - Sieraków, ukazując najciekawsze obszary leśne wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Trasa 2 - Roztoka (wyłącznie dla grup autokarowych)
Przebieg trasy: Parking w Roztoce – OOŚ Roztoka – Dębowa Góra (szlak zielony) – Emila Posada (szlak żółty) – Budki Kiścińskie (szlak czerwony)
Długość trasy: 6,5 km, czas trwania: 4 godziny, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki ukazuje Charakterystyczną dla parku mozaikę środowisk: wydm, bagien, borów sosnowych oraz terenów otwartych. Prowadzi skrajem jednego z najmniejszych w KPN obszarów ochrony ścisłej - „Roztoka”

Do przeprowadzenia zajęć na tej trasie wymagane jest dokonanie rezerwacji z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

„O kampinoskich lasach”
Trasa z Truskawia,
Przebieg trasy: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Cyganka - Paśniki - Truskaw.
Długość trasy: 9,5 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. przez obszary ochrony ścisłej Zaborów Leśny i Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- czym jest las? - próba odpowiedzi na pytanie,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów rodzimych i obcych,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.


Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie. tel: (22) 722 60 01, 722 60 21 wew. 324, 347, 301

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów terenowych Centrum Edukacji nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.
W czasie pobytu w CE istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu.

Terenowe warsztaty dla nauczycieli
Prowadzone w formie wykładów oraz wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku. Mają na celu zaprezentowanie sposobów prowadzenia edukacji przyrodniczej w Kampinoskim PN i przygotowanie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia lekcji przyrody w terenie.

Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych realizowane są przez Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Cennik zajęć

1)  Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin – 123 zł (w tym 23% VAT)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

2) Terenowe zajęcia warsztatowe
grupa do 30 osób / zajęcia ok. 4-5 godzin – 250 zł (w tym 23% VAT)

3) Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych w ramach usług edukacyjnych świadczonych przez Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody
ćwiczenia terenowe, objazdowe autokarem - grupa do 50 osób – 200 zł (w tym 23% VAT)
ćwiczenia terenowe, piesze - grupa do 30 osób – 200 zł (w tym 23% VAT)
zajęcia specjalistyczne, kameralne - grupa do 20 osób – 80 zł (w tym 23% VAT) / godz.
zajęcia kameralne prowadzone w języku angielskim - grupa do 20 osób, – 147,60 zł (w tym 23% VAT) / godz.

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Puszczy Kampinoskiej, tj. gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wychowankowie domów dziecka, podopieczni domów opieki społecznej, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych.

Turystom indywidualnym i grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” składającej się z dioram prezentujących cztery najbardziej typowe środowiska Puszczy Kampinoskiej (bór mieszany, las bagienny, łąka i wydma) wraz z występującymi tam roślinami i zwierzętami, a także pamiątki historii. Ponadto na wystawie prezentowane są stanowiska poświęcone dwóm najważniejszym ssakom puszczy oraz mapa plastyczna KPN. Całość w nowoczesnej aranżacji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Przewodnik po ekspozycji stałej dostępny w wersji pdf. Ekspozycja przygotowana do samodzielnego zwiedzania jest bezpłatna,
- zwiedzanie wystaw czasowych (fotografia, malarstwo),
- cykliczne, weekendowe wycieczki i warsztaty prowadzone przez pracowników parku.

Ośrodek udostępniany jest dla zwiedzających w godzinach:
poniedziałek – piątek: od 7:30 do 15:30

Obiekt przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne (podjazd, winda, toaleta).
Ośrodek Edukacyjny jest nieczynny w dni wolne od pracy: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia.

Kierownik Ośrodka – Małgorzata Wawryszuk- tel. w. 324 , email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownicy dydaktyczni:
- Maciej Szajowski:tel. w. 347, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Katarzyna Fidler:tel. w. 301, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Dorota Matuszyk:tel. w. 374 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum Edukacji
Kampinoskiego Parku Narodowego
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
tel: (22) 722 60 01, 722 60 21 wew. 347, 301
fax: (22) 722 65 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo