b_344_258_16777215_00___images_turystyka_turyst_01.JPG

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku. Poprzez udostępnianie rozumie się umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w wyżej wymienionych celach.

W Kampinoskim Parku Narodowym możliwa jest do uprawiania turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe oraz jazda konna wierzchem. Rowerem można poruszać się po szlakach pieszych jednak należy pamiętać o tym, że piesi mają pierwszeństwo. Dla strudzonych wędrowców przygotowano na szlakach turystycznych przygotowano miejsca wypoczynku gdzie można spożyć posiłek, schronić się przed deszczem lub słońcem.

Na terenie parku istnieje 12 polan wypoczynkowych, na których możliwe jest organizowanie pikników. Z uwagi na to, że Kampinoski Park Narodowym jest silnie narażony na pożary, każde użycie ognia wymaga uzyskania zgody dyrektora parku. Polany są wyposażone w wiaty, ławki, ławy. Na polanach Jakubów oraz Lipków są też place zabaw dla dzieci.

Polany wypoczynkowe
Polany wypoczynkowe
Polana Opaleń
Polana Opaleń
Polana Roztoka
Polana Roztoka
Polana Lipków
Polana Lipków

Ruch pojazdów silnikowych (samochody, quady, motocykle, i.in.) dopuszczony jest wyłącznie po drogach publicznych. Przyjeżdżając do parku samochodem należy go pozostawić na wyznaczonym parkingu. Są to parkingi niestrzeżone.

Ze względu na naturalne utrudnienia terenowe np. piaszczyste lub grząskie fragmenty szlaków turystyka terenowa nie jest polecana osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Możemy natomiast polecić ścieżkę dydaktyczną z Izabelina, rozpoczynającą się na polanie Jakubów przy dyrekcji parku, do Leśnego Ogródka Botanicznego w Laskach.

Do problemów wynikających z użytkowania turystycznego parku należą:

  • zaśmiecanie szlaków turystycznych, parkingów i polan rekreacyjnych,
  • niszczenie infrastruktury turystycznej, tablic informacyjnych i urzędowych,
  • schodzenie ze szlaków turystycznych,
  • rozjeżdżanie wydm przez rowerzystów,
  • niszczenie dróg przez uprawiających turystykę konną,
  • niszczenie poboczy dróg przez turystów zmotoryzowanych.

 

Zasady dla turystów, o których należy bezwzględnie pamiętać:

  • uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej dozwolone jest wyłącznie wyznaczonymi szlakami tylko w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca);
  • uprawianie turystyki konnej, biwakowanie, organizacja imprez zbiorowych (rajdy, zloty, złazy, itp. powyżej 20 osób), wykorzystywanie parku do celów edukacyjnych, naukowych, twórczości kulturalnej (malarstwo, fotografia, film, itp.), a także udostępnianie terenu na działalność handlową i usługową wymaga uzyskania stosownego zezwolenia w dyrekcji parku.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo