Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 

Wolontariat jest nieodpłatną formą pracy wykonywanej na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego. Wolontariusze przeznaczają swój wolny czas na pomoc w niektórych pracach, głównie terenowych, realizowanych przez KPN w ramach zadań ochronnych zatwierdzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Z osobami, które są zainteresowane długoterminową (dłuższą niż 30 dni) pomocą parkowi, podpisujemy umowę. Przed podpisaniem umowy wolontariusz zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na terenie parku (link do regulaminu) oraz regulaminem wolontariatu.

Wolontariusz, powinien posiadać podstawową wiedzę na temat Kampinoskiego Parku Narodowego i sposobów ochrony przyrody na jego obszarze. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z publikacjami: KPN – broszura informacyjna oraz Lasy Puszczy Kampinoskiej.

Wolontariat to zobowiązanie, ale Twoje zaangażowanie będzie zależne od Twoich możliwości. Każda pomoc jest cenna, nawet sporadyczna.

W przypadku osób niepełnoletnich, które chciałyby zostać wolontariuszami w Kampinoskim Parku Narodowym. Konieczna jest zgoda pełnoletniego rodzica/opiekuna.

Czytaj więcej...

 

Prace na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Kampinoskiego Parku Narodowego

b_200_150_16777215_00___images_wolontariat_wolontariat.jpgNazwa zadania:
 Prace na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Kampinoskiego Parku Narodowego

Lokalizacja: Gospodarstwo Szkółkarskie KPN w Julinku  k. Leszna

Liczba uczestników: preferowane grupy do 20 osób lub pojedyncze osoby

Opis zadania: Zadanie polega na pracach pielęgnacyjnych prowadzonych w szkółce leśnej i w zadrzewieniach na jej obrzeżach - pielenie, usuwanie gatunków inwazyjnych (np. czeremchy amerykańskiej). Praca wymaga użycia podstawowych narzędzi i sprzętu ogrodniczego oraz maczet. Konieczny ubiór adekwatny do pogody - praca w miejscu słonecznym, należy zadbać o ochronę ciała przed promieniowaniem słonecznym oraz o ochronę przeciw kleszczom.

Uprawiane w szkółce sadzonki drzew i krzewów wykorzystywane są do zalesień gruntów ornych wykupionych od prywatnych właścicieli i do wykonania podsadzeń w celu eliminacji inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, klonu jesionolistnego). Poza tym każdy zainteresowany może je kupić. W ten sposób szkółka umożliwia tworzenie ogrodów z gatunkami z rodzimymi tj. dąb, głóg, kalina, grab, przyjaznymi przyrodzie i przystosowanymi do naszego klimatu.

Zainteresowanych wolontariatem zapraszamy do kontaktu: Dorota Matuszyk, 22 722 60 01 wew. 374, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kampinoski Park Narodowy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych. [link]
Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy studentów do odbycia praktyk studenckich w Kampinoskim Parku Narodowym. Praktyki odbywają się dla wszystkich zainteresowanych w jednym miesiącu od 1 do 30 września (4 tygodnie) każdego roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Praktyki przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i polegają na współuczestniczeniu w pracach z zakresu ochrony przyrody i edukacji. Nie organizujemy praktyk studenckich wg. indywidualnych programów.

Zakwaterowanie i wyżywienie studentów odbywa się we własnym zakresie.

Odbycie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy Parkiem a uczelnią kierującą studenta na praktykę. W umowie przygotowanej przez Pełnomocnika Dziekana należy sprecyzować termin praktyk oraz udokumentować, że student jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków przez samego siebie lub uczelnię. Należy również podać podstawę odbywania praktyki oraz wpisać informację, iż w związku z odbywaniem praktyk pracodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz praktykanta.

W razie wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem ds. Pracowniczych i Organizacyjnych.

tel. 22 711 60 01 wew. 313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo