Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego informuje, że w leśnictwach Rózin i Przyćmień można zakupić drewno opałowe sosnowe, dębowe i brzozowe.
Leśnictwo Rózin posiada do sprzedaży ok. 60 m3 opału brzozowego i ok. 50 m3  opału sosnowego, natomiast leśnictwo Przyćmień oferuje sprzedaż ok. 30 m3 opału sosnowego i ok.55 m3 opału liściastego.
Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do kancelarii leśnictwa Rózin w Lesznie, ul. Polna 37, tel. 508 189 643 i kancelarii leśnictwa Przyćmień w Granicy, tel. 508 190 629.

W dniu 2 lipca 2015 r. Kampinoski Park Narodowy przekazał Ministrowi Środowiska projekt planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska, z prośbą o ustanowienie w trybie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z dniem 6 grudnia 2014 r. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach

zostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

_Szanowni Państwo, Kampinoski Park Narodowy przypomina o przestrzeganiu regulaminu udostępniania parku przy organizacji imprez, takich jak rajdy, pikniki, przejazdy konne i in. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że park jest dostępny wyłącznie w godzinach dziennych, czyli od świtu do zmierzchu, a do organizacji imprez w KPN konieczne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia dyrektora parku.

Przed wizytą w parku zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego dostępnego w zakładce Turystka/Regulamin oraz z formalnościami wymaganymi w celu uzyskania zezwolenia na organizację imprez syntetycznie opisanymi pod zakładką Turystyka/Informacje praktyczne.

Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpływa negatywnie na jego przyrodę. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnienie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty (art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jedn. DzU nr 151 z 2009 r., poz. 1220 ze zm.).

Za wstęp do Kampinoskiego Parku Narodowego nie są pobierane opłaty, chętnie natomiast przyjmiemy dobrowolne wpłaty, darowizny i datki na cele związane z ochroną przyrody, udostępnianiem i edukacją.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe parku:
Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
Nr rachunku: 77 1130 1017 0020 1381 5620 0004

Dziękujemy :)

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo