Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków,
położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, powiat warszawski-zachodni

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia
(ha)

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(zł)

1.

1033

0,2853

1.217.000,00

65.000,00

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1364-2021-11-22-07-54-55

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo