Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

 

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia (ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

Minimalna kwota postąpienia netto (zł)

Wadium (zł)

1.

22/13

0,1060

111.000,00

1200,00

6.000,00

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: [LINK]

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo