Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880), pojawiają się wątpliwości wśród osób mieszkających na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, dotyczące wycinki drzew i krzewów na gruntach prywatnych.
Aby je rozwiać informujemy, że zgodnie z Art. 83a.2 ustawy "Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska."

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia należy zwrócić się do właściwego wójta lub burmistrza. Projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentacja fotograficzną drzewa lub krzewu przekazywany jest do uzgodnienia dyrektorowi KPN. Dyrektor parku może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Organ wydający zezwolenie ma 30 dni na zajęcie stanowiska, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni.

Z powyższego wynika, że: na gruntach prywatnych położonych w granicach parku narodowego, nie ma możliwości wycięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo