W przyrodzie

 

czubatka

Czubatka Lophophanes cristatus to jedna z najliczniejszych sikor w Puszczy Kampinoskiej. Pozostałe gatunki sikor, które możemy zaobserwować w puszczy to: bogatka, modraszka, uboga, czarnogłówka i sosnówka. Charakterystyczny czub złożony z piór na głowie to wizytówka czubatki, jest stroszony lub płasko kładziony na głowie w zależności od sytuacji. Żadna inna sikora w naszym kraju nie ma takiego czuba. Brązowe upierzenie czubatki idealnie nadaje się do skrywania pomiędzy pniami i gałęziami drzew.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_news_2019_TVP.png 

"Krótki film o Mazowszu” to nowa produkcja TVP3 Warszawa. W krótkiej impresji filmowej pokazuje ciekawe, nieoczywiste i nieznane miejsca na Mazowszu.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka poświęconego Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.

Zobacz na stronie TVP

Dorosły żuraw - zdjęcie z fotopułapki
Dorosły żuraw - zdjęcie z fotopułapki
Coroczny monitoring żurawia prowadzony na terenie KPN w formie cenzusu (liczenie na terenie całego parku), pozwala na śledzenie trendów liczebności populacji oraz zmian w rozmieszczeniu poszczególnych par. Rozmieszczenie żurawia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w środowisku, w tym urbanizację, budowę dróg, osuszanie lub zalewanie odpowiednich siedlisk.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_turystyka_modliszka2.jpg

Od 2016 roku w Kampinoskim Parku Narodowym i okolicach pojawia się regularnie nowy gatunek chronionego owada – modliszki zwyczajnej.

Czytaj więcej...

Kolejne filmiki z fotopułapki

b_200_150_16777215_00___images_w-przyrodzie_2018-03-05_0845_kuna.jpgFotopułapki mogą służyć do realizacji bardzo różnych celów. Są one również bardzo przydatne w badaniach przyrodniczych. Jest to nie tylko poznanie jakie gatunki zwierząt pojawiają się w danym uroczysku, ale również poznanie ich trybu życia, zaobserwowanie ciekawych, nietypowych zachowań, interakcji między osobnikami tego samego gatunku, a także między różnymi gatunkami.

W marcu tego roku jedna z fotopułapek działających w KPN umiejscowiona była przy wejściu do nory lisów we wschodniej części Parku. Dzięki niej uzyskano obraz życia nie tylko mieszkającej tam pary lisów, ale również odwiedzających ją innych gatunków zwierząt takich jak sarny, jelenie, kuny leśnej, borsuka oraz pary wilków.

A oto kilka przykładowych ujęć:

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_news_2018_IMG_7517.JPGKampinoski Park Narodowy jest drugim co do wielkości, a zarazem jedynym na Mazowszu parkiem narodowym w Polsce.  Obszar parku to pozostałość rozległych, pierwotnych puszcz, które porastały w przeszłości Mazowsze. Obecnie lasy na terenie parku zajmują około 73% powierzchni. Głównym gatunkiem drzew jest sosna, a dominujące zbiorowiska leśne to bory. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują również olsy. Niezwykle istotne są badania naukowe prowadzone w lasach Puszczy Kampinoskiej. Ich historia się początków XX wieku, a pionierami w tej dziedzinie z całą pewnością byli prof. Jadwiga z Kaczorowskich Kobendzina i prof. Roman Kobendza. Dzięki badaniom naukowym poznajemy strukturę i funkcjonowanie układów ekologicznych oraz możemy efektywnie planować działania ochronne i monitorować ich skutki w ekosystemach leśnych.

W roku 2017, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Leśnego w najstarszych lasach Puszczy Kampinoskiej, w tym w borach sosnowych zrealizowano sześć tematów badawczych:

-          Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych
-          Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów
-          Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego
-          Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym
-          Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym
-          Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) w Kampinoskim Parku Narodowym

b_200_150_16777215_00___images_ggawa.JPGNadszedł czas podsumowań związanych z występowaniem i liczebnością ptaków w roku 2017. To był ciekawy rok, obfitujący w obserwacje zarówno gatunków puszczańskich, jak i tych preferujących tereny otwarte. Wysoki poziom wód gruntowych utrzymujący się wiosną i latem na zdecydowanej większości łąk, pozwolił wyprowadzić lęgi zarówno łabędziom niemym, jak i gęgawom, których z roku na rok jest na terenie parku coraz więcej. Jeszcze kilka lat temu (rok 2009, 2010) każda obserwacja gęgawy była sensacją. Pierwsze pary lęgowe tej gęsi pojawiły się w najbardziej odludnych obszarach parku, jednak każdego roku gęgaw przybywało. Rok 2011 był rokiem przełomowym, gdy par lęgowych pojawiło się nagle kilka, tego roku poziom wód na łąkach był bardzo wysoki, ze względu na stan powodziowy Wisły i silne opady deszczu. W lata suszy gęgawy obserwujemy mniej, jednak zawsze kilka par utrzymuje się w stałych miejscach, chociaż w takie suche lata rzadko wyprowadzają lęgi.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_w-przyrodzie_wtyk2.jpgWtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) to gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego z rodziny wtykowatych (Coreidae) naturalnie występujący w Ameryce Północnej. W swoim naturalnym środowisku jest uważany za szkodnika drzew iglastych.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_w-przyrodzie_zniczek_2.jpg

W ostatnich latach nastąpiły wyraźne zmiany w liczebności niektórych gatunków związanych z lasami. Na terenie parku wyjątkowo rzadkie stwierdzenia zniczka, gatunku ściśle związanego u nas ze świerkami, od 2015 roku przerodziły się w regularne obserwacje tych ptaków w każdym miejscu, gdzie świerki tworzą niewielkie zwarte obszary starszych drzew. Zniczek (Regulus ignicapilla) to nie jedyny gatunek który kojarzy nam się raczej z lasami świerkowymi i terenami borealnymi Polski. Rokrocznie na terenie parku obserwuje się pojedyncze orzechówki, zarówno w okresie późnego lata jak i wiosną oraz krzyżodzioby świerkowe, także śpiewające samce w okresie wiosennym. Na terenie Kampinoskiego PN świerków jest bardzo mało, tworzą one jednak zwarte kępy, zdarzają się też pojedyncze duże drzewa.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo