Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_472_355_16777215_00___images_news_2018_IMG_7517.JPGKampinoski Park Narodowy jest drugim co do wielkości, a zarazem jedynym na Mazowszu parkiem narodowym w Polsce.  Obszar parku to pozostałość rozległych, pierwotnych puszcz, które porastały w przeszłości Mazowsze. Obecnie lasy na terenie parku zajmują około 73% powierzchni. Głównym gatunkiem drzew jest sosna, a dominujące zbiorowiska leśne to bory. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują również olsy. Niezwykle istotne są badania naukowe prowadzone w lasach Puszczy Kampinoskiej. Ich historia się początków XX wieku, a pionierami w tej dziedzinie z całą pewnością byli prof. Jadwiga z Kaczorowskich Kobendzina i prof. Roman Kobendza. Dzięki badaniom naukowym poznajemy strukturę i funkcjonowanie układów ekologicznych oraz możemy efektywnie planować działania ochronne i monitorować ich skutki w ekosystemach leśnych.

W roku 2017, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Leśnego w najstarszych lasach Puszczy Kampinoskiej, w tym w borach sosnowych zrealizowano sześć tematów badawczych:

-          Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych
-          Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów
-          Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego
-          Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym
-          Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym
-          Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) w Kampinoskim Parku Narodowym

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo