Na organizację imprez, rajdów, zlotów itp., a także ognisk na polanach wypoczynkowych konieczne jest pisemne zezwolenie dyrektora parku.

FORMALNOŚCI WYMAGANE W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ NA TERENIE KPN:

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostępnienie terenu.
W podaniu należy podać:

 • nazwę miejsca,
 • maksymalną liczbę osób biorących udział w imprezie,
 • dane kontaktowe (adres pocztowy, telefon, fax i/lub adres e-mail) do osoby odpowiedzialnej,
 • datę i godziny przeprowadzenia imprezy (uwaga, czas udostępnienia obszaru parku obejmuje także czas potrzebny na przygotowanie terenu przed wydarzeniem oraz czas potrzebny na uprzątniecie terenu po imprezie),
 • cel spotkania (piknik, ognisko, grill itp.),
 • wszelkie inne szczególne warunki do zezwolenia, jak np. rozstawienie namiotów, montaż dodatkowych toalet lub kontenerów na śmieci, instalacja urządzeń zabawowych i in. (w wyjątkowych przypadkach, podając uzasadnienie),
 • wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to dane do faktury, w tym NIP,
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 1. administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kampinoski Park Narodowy, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38;
 2. w Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na udostępnianie parku;
 4. odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: Pani(a) dane nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;
 7. posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie zgody na udostępnianie parku;
 10. przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwołania zaplanowanej imprezy oraz zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania telefonicznego oraz pisemnego (może być e-mail), co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną imprezą, pod tel. 22 722-60-21 wew. 2, ew. 325 lub 326, w godzinach pracy parku. Proszę mieć na uwadze, że nie ma możliwości anulowania obciążenia w przypadku zgłoszenia o nieodbyciu się zamierzenia, po wskazanym w zezwoleniu terminie udostępnienia.

UWAGA! Przed złożeniem podania należy sprawdzić telefonicznie dostępność polan i dokonać rezerwacjitel. 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 2, ew. 325 lub 326.

Udostępnienie polan jest odpłatne, według stawek określonych w aktualnym regulaminie [CENNIK].

Opłaty nie obejmują kosztu drewna ani przygotowania ogniska - dotyczą jedynie udostępnienia terenu. Zapewnienie drewna i przygotowanie ogniska leży po stronie organizatora imprezy.

Formalności w celu uzyskania zgody na lot dronem w strefie EP R12

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prosba o wydanie zgody na lot dronem. W podaniu należy podać:
- datę i godziny wykonywania lotów
- lokalizację
- dane operatora / pilota (imie i nazwisko, numer identyfikacyjny pilota, nr rejestracyjny operatora)
- rodzaj statku powietrznego
- wysokość lotu
- cel i uzasadnienie
- wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to - dane do faktury, w tym NIP
- umiescic dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

Adresy przydatne odwiedzającym park i okolice

Wypożyczalnie rowerów i nart

Wypożyczalnia rowerów Kampinos Bike Mieczysław Falaciński
ul. Kusocińskiego 25
05-152 Palmiry
tel. 603 899 198 lub 603 774 975
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.rowery-palmiry.pl

Cozmo Bike
ul. 3 Maja 84
05-080 Izabelin
tel: 606 374 730 lub 500 126 156
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.cozmobike.pl/wypozyczalnia

Food Bike Truskaw – Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 235
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Stajnia Rowerowa
ul. Jacka Decowskiego 4
05-082 Latchorzew
tel. 22 230 22 07 lub 570 637 510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.stajniarowerowa.pl

Julinek Park - wypożyczalnia sprzętu sportowego
Julinek 1
05-084 Leszno
tel. 22 611 61 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.julinek.com.pl/pl-wypozyczalnia-sprzetu-sportowego

Wypożyczalnia nart biegowych
ul. Wieczorka 50
05-080 Laski
tel. 793 420 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.biegowkiwkampinosie.pl

Narty biegowe Warszawa
(wypożyczalnia przeniesiona z Truskawia)
ul. Konarskiego 8
01-355 Warszawa
tel. 517-143-924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.nartybiegowewarszawa.pl

Biegówki na Młocinach
ul. Żubrowa 15a
01-978 Warszawa
tel. 882 983 139
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/BiegowkiNaMlocinach

Noclegi

B&B Julinek Park
Julinek 1
05-084 Leszno
tel. 22 611 61 16 lub 781 810 037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bbjulinek.pl

Hotel Stawisko Klaudyn
ul. Plut. Ciećwierza 14
05-080 Klaudyn
tel. 728 324 927
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.stawisko.com.pl

Hotel Zielonki
ul. Warszawska 372
05-082 Zielonki-Parcela
tel. 22 722 99 52 lub 602 320 409
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelzielonki.pl

Splendor Hotel i Restauracja
ul. Warszawska 197e
05-082 Babice Nowe
tel. 22 350 47 70 lub 575 354 770
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelsplendor.com.pl

Hedera Hotel i Restauracja
ul. Warszawska 344
05-082 Stare Babice
tel. 22 722 91 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelhedera.pl

Osada Puszczańska Tułowice
Tułowice 48
05-088 Brochów
tel. 888 063 905 lub 22 551 98 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.osadapuszczanska.pl

Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy Chorągwi Stołecznej ZHP w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 17
05-155 Leoncin
tel. 883 591 450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.staradabrowa.stoleczna.zhp.pl

Hotel u Witaszka
ul. W. Lercha 5
05-152 Czosnów
tel. 22 785 02 02 lub 728 487 210
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.uwitaszka.pl

Wyspa Kampinos
Wólka Smolana 34a
05-088 Brochów
tel. 501 442 002
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.wyspakampinos.pl

Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 512 190 022 lub 534 103 450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.motoprzystan.pl

Pałac pod Kampinosem
ul. Fabryczna 1
05-084 Leszno
tel. 22 725 67 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.palacpodkampinosem.pl

Strefa Kampinos
Sianno 22
05-088 Brochów
tel. 501 262 773 lub 501 262 793
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.strefakampinos.pl

Chamedafne Guesthouse
Górki 5A
05-088 Brochów
tel. 518 240 640
www.facebook.com/ChamedafneGuestHouse

Baza Baranówka
ul. Spokojna 45
05-152 Czosnów
tel. 534 934 274
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bazabaranowka.pl

Zdrowisko
Brzozówka 52
05-152 Czosnów
tel. 509 152 059
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zdrowisko.com.pl

Gospodarstwa agroturystyczne

Dokładne informacje o ofercie agroturystycznej uzyskać można w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, (022) 571-61-00

Joanna Konecka
tel: 501-725-747
Kirsztajnów 1, 05-085 Kampinos
www.otulina.com/

Marek Lipiński
Gawartowa Wola 7
tel. (022) 796 21 51, 0-606 473 305, 0-664 339 365

Beata Dmoch
Zawady 7A, tel. (022) 725 05 72

Laurencja Fąfara
Palmiry 171, tel. (022) 785-03-39

Halina Dmoch
Roztoka 2,
''Uroczysko''
tel. (022) 796-24-67


Wiktoria Kowalska
Izabelin 11, tel. (022) 751-82-73

Halina Kwiatkowska
Strzyżew 2, tel. (022) 725-06-19


Witold Sołtys - „Apisołtysówka"
Powązki 11 a, Leszno, tel. (022)  796- 20- 26,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Krystyna Orzechowska
Wilków Polski 66a, tel. (022) 751-26-52

Zofia Sadowska
Zawady1, tel. (022) 725-08-90

Z. Osińska
Zawady 3
(22) 725- 05-10

Alicja i Bogusław Królasik
Konstantów 4, tel. (022) 725- 42- 05, 0-602 767 188

Grażyna i Tadeusz Konarscy
Gospodarstwo agroturystyczne JAGODA
Łażniewek 10, tel. (022) 725- 23- 55, 0-600 262 827

Roman Jechowicz
Chata za Wsią - "Pod Brzozami"
ul. Kampinowska 20, Kazuń-Bielany, 05-152 Czosnów
tel: (022) 794 02 10, 0 507 544 715,

Marzena i Bartłomiej Chłystowscy
Stajnia Mandra
Korfowe 8, 05-084 Leszno
tel: 7963128, 604535261

Małgorzata i Wojciech Piotrowscy
'Stajnia Dorado'
Secymin Nowy, 05-155 Leoncin
tel: 022 794 81 17

Edwarda Lanota, Michał Wołyński
Szymanówek 11, 05-084 Leszno
tel: (022) 796-21-20

Małgorzata Bloch
Kampinos, ul. Niepokalanowska 65a
Tel. (022) 725-03-31

Halina i Jerzy Brzezińscy
Kampinos, ul. Dolna 8
Tel. (022) 725-02-64

Lidia i Tadeusz Gołębiowscy
Pasikonie 16
„Pod świerkami”
Tel. (022) 725 06 27, 0-603 183 371, 0-502 961 572

Krystyna Perkowska
Kampinos, ul. Dolna 8A
Tel. (022) 725-02-64, 0-501-217-384

Krystyna Modrzejewska
Pasikonie 10
05-085 Kampinos
tel. (022) 725 06 24

Zofia Modrzejewska
Pasikonie 9
„Pasikonik”
Tel. (022) 725-06-25, 0-691-963-612

Barbara Szułczyńska
„NAD UTRATĄ"
Podkampinos 2 i Podkampinos 6
Kampinos
tel. (022) 796 22 25,

Halina i Jerzy Brzezińscy
Kampinos, ul. Dolna 8A,
tel. (022) 725 02 64

Restauracje

Bar Hanka Halina Szpuda
Roztoka
tel. 22 796-24-13

Pizzeria Fiorentina
Izabelin, ul. Sienkiewicza 1
tel. 22 722-71-43
www.fiorentina.pl

Restauracja Syta
Izabelin, 3 Maja 66
tel. 510 132 157
www.facebook.com/restauracjasyta

Pizza Loreto
Mościska, ul. 3 Maja 29
tel. 22 424-57-57
www.pizzerialoreto.pl

Karczma w Janowie
Janów, ul. Andersa 74
tel. 22 752-93-83, 668-766-328
www.karczmawjanowie.pl

Przepis na kompot
Sochaczew, Żelazowa Wola 14
tel. 22 863-21-68
www.przepisnakompot.pl

Dwór Strzyżew
Kampinos, Strzyżew Parcele 17
tel. 537-739-591
www.strzyzew.pl

Gospopda Kampinówka
ul. Tetmajera 38, Izabelin (Obok Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego)
tel. 22 721 07 73

Gościniec pod Łosiem
Mościska ul. Jodłowa 1 (wejście od ul. Estrady)
www.gosciniecpodlosiem.pl

Karczma Biesisko
ul. Sierakowska 55, Izabelin
www.karczmabiesisko.com.pl

Restauracja Dziupla
ul. Falińskiego 6a, Truskaw
http://www.restauracja-dziupla.pl/

Restauracja Bartek
ul. 3 Maja 48, Laski
www.restauracjabartek.pl

Bar Restauracyjny Kamrat
ul.Ogrodnicza 9 Babice Nowe
www.oit.pl/restauracjakamrat

Restauracja Sarenka
ul. Partyzantów 16, Leoncin

Restauracja Leśna
ul. Leśna 2, Leszno

Karczna Pod Dębem
Ul. Kolejowa 402, Dziekanów Nowy
www.karczma.oit.pl

Fat & Bike Truskaw - Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 210
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Inne

Wioska Indiańska
KAMPINOS za boiskiem sportowym, przy trasie Warszawa- Żelazowa Wola,
tel. 698 551 115, 607 251 211

Wypożyczalnia kajaków, organizacja spływów kajakowych
Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503 721 850, 512 190 022
www.motoprzystan.pl/splywy

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo