Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Na organizację imprez, rajdów, zlotów itp., a także ognisk na polanach wypoczynkowych konieczne jest pisemne zezwolenie dyrektora parku.

FORMALNOŚCI WYMAGANE W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ NA TERENIE KPN:

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostępnienie terenu.
W podaniu należy podać:

 • nazwę miejsca,
 • maksymalną liczbę osób biorących udział w imprezie,
 • dane kontaktowe (telefon, fax i/lub adres e-mail) do osoby odpowiedzialnej,
 • datę i godziny przeprowadzenia imprezy (uwaga, czas udostępnienia obszaru parku obejmuje także czas potrzebny na przygotowanie terenu przed wydarzeniem oraz czas potrzebny na uprzątniecie terenu po imprezie),
 • cel spotkania (piknik, ognisko, grill itp.),
 • wszelkie inne szczególne warunki do zezwolenia, jak np. rozstawienie namiotów, montaż dodatkowych toalet lub kontenerów na śmieci, instalacja urządzeń zabawowych i in. (w wyjątkowych przypadkach, podając uzasadnienie),
 • wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to dane do faktury, w tym adres pocztowy i NIP,
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 1. administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kampinoski Park Narodowy, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38;
 2. w Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (iod@kampinoski-pn.gov.pl);
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na udostępnianie parku;
 4. odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: Pani(a) dane nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;
 7. posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie zgody na udostępnianie parku;
 10. przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwołania zaplanowanej imprezy oraz zwrotu wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania telefonicznego oraz pisemnego (może być e-mail), co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną imprezą, pod tel. 22 722-60-21 wew. 2, ew. 325 lub 326, w godzinach pracy parku. Proszę mieć na uwadze, że nie ma możliwości anulowania obciążenia w przypadku zgłoszenia o nieodbyciu się zamierzenia, po wskazanym w zezwoleniu terminie udostępnienia.

UWAGA! Przed złożeniem podania należy sprawdzić telefonicznie dostępność polan i dokonać rezerwacjitel. 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 2, ew. 325, 326 lub 374.

Udostępnienie polan jest odpłatne, według stawek określonych w aktualnym regulaminie [CENNIK].

Opłaty nie obejmują kosztu drewna ani przygotowania ogniska - dotyczą jedynie udostępnienia terenu. Zapewnienie drewna i przygotowanie ogniska leży po stronie organizatora imprezy.

Formalności w celu uzyskania zgody na lot dronem w strefie EP R12

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prosba o wydanie zgody na lot dronem. W podaniu należy podać:
- datę i godziny wykonywania lotów
- lokalizację
- dane operatora / pilota (imie i nazwisko, numer identyfikacyjny pilota, nr rejestracyjny operatora)
- rodzaj statku powietrznego
- wysokość lotu
- cel i uzasadnienie
- wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to - dane do faktury, w tym NIP
- umiescic dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.

Podanie można przesłać pocztą, faxem na numer 22 722-65-60, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

Adresy przydatne odwiedzającym park i okolice

Wypożyczalnie rowerów i nart

Wypożyczalnia rowerów Kampinos Bike Mieczysław Falaciński
ul. Kusocińskiego 25
05-152 Palmiry
tel. 603 899 198 lub 603 774 975
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
kampinosbike.pl

Cozmo Bike
ul. 3 Maja 84
05-080 Izabelin
tel: 606 374 730 lub 500 126 156
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
https://cozmobike.pl/content/wypozyczalnia-rowerow.html

Food Bike Truskaw – Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 235
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Stajnia Rowerowa
ul. Jacka Decowskiego 4
05-082 Latchorzew
tel. 22 230 22 07 lub 570 637 510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.stajniarowerowa.pl

Julinek Park - wypożyczalnia sprzętu sportowego
Julinek 1
05-084 Leszno
tel. 22 611 61 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.julinek.com.pl/pl-wypozyczalnia-sprzetu-sportowego

Biegówki na Młocinach
ul. Żubrowa 15a
01-978 Warszawa
tel. 882 983 139
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/BiegowkiNaMlocinach

Noclegi

B&B Julinek Park
Julinek 1
05-084 Leszno
tel. 22 611 61 16 lub 781 810 037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bbjulinek.pl

Dwór Strzyżew
Kampinos, Strzyżew Parcele 17
tel. 537-739-591
www.strzyzew.pl

Hotel Stawisko Klaudyn
ul. Plut. Ciećwierza 14
05-080 Klaudyn
tel. 728 324 927
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.stawisko.com.pl

Hotel Zielonki
ul. Warszawska 372
05-082 Zielonki-Parcela
tel. 22 722 99 52 lub 602 320 409
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelzielonki.pl

Splendor Hotel i Restauracja
ul. Warszawska 197e
05-082 Babice Nowe
tel. 22 350 47 70 lub 575 354 770
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelsplendor.com.pl

Hedera Hotel i Restauracja
ul. Warszawska 344
05-082 Stare Babice
tel. 22 722 91 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.hotelhedera.pl

Osada Puszczańska Tułowice
Tułowice 48
05-088 Brochów
tel. 888 063 905 lub 22 551 98 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.osadapuszczanska.pl

Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy Chorągwi Stołecznej ZHP w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 17
05-155 Leoncin
tel. 883 591 450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.staradabrowa.stoleczna.zhp.pl

Hotel u Witaszka
ul. W. Lercha 5
05-152 Czosnów
tel. 22 785 02 02 lub 728 487 210
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.uwitaszka.pl

Wyspa Kampinos
Wólka Smolana 34a
05-088 Brochów
tel. 501 442 002
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.wyspakampinos.pl

Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 512 190 022 lub 534 103 450
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.motoprzystan.pl

Pałac pod Kampinosem
ul. Fabryczna 1
05-084 Leszno
tel. 22 725 67 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.palacpodkampinosem.pl

Chamedafne Guesthouse
Górki 5A
05-088 Brochów
tel. 518 240 640
www.facebook.com/ChamedafneGuestHouse

Baza Baranówka
ul. Spokojna 45
05-152 Czosnów
tel. 534 934 274
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bazabaranowka.pl

Zdrowisko
Brzozówka 52
05-152 Czosnów
tel. 509 152 059
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zdrowisko.com.pl

Restauracje

Bar Hanka Halina Szpuda
Roztoka
tel. 22 796-24-13

Pizzeria Fiorentina
Izabelin, ul. Sienkiewicza 1
tel. 22 722-71-43
www.fiorentina.pl

Restauracja Syta
Izabelin, 3 Maja 66
tel. 510 132 157
www.facebook.com/restauracjasyta

Pizza Loreto
Mościska, ul. 3 Maja 29
tel. 22 424-57-57
www.pizzerialoreto.pl

Karczma w Janowie
Janów, ul. Andersa 74
tel. 22 752-93-83, 668-766-328
www.karczmawjanowie.pl

Przepis na kompot
Sochaczew, Żelazowa Wola 14
tel. 22 863-21-68
www.przepisnakompot.pl

Dwór Strzyżew
Kampinos, Strzyżew Parcele 17
tel. 537-739-591
www.strzyzew.pl

Gospopda Kampinówka
ul. Tetmajera 38, Izabelin (Obok Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego)
tel. 22 721 07 73

Gościniec pod Łosiem
Mościska ul. Jodłowa 1 (wejście od ul. Estrady)
www.gosciniecpodlosiem.pl

Karczma Biesisko
ul. Sierakowska 55, Izabelin
www.karczmabiesisko.com.pl

Restauracja Dziupla
ul. Falińskiego 6a, Truskaw
http://www.restauracja-dziupla.pl/

Restauracja Bartek
ul. 3 Maja 48, Laski
www.restauracjabartek.pl

Bar Restauracyjny Kamrat
ul.Ogrodnicza 9 Babice Nowe
www.oit.pl/restauracjakamrat

Restauracja Sarenka
ul. Partyzantów 16, Leoncin

Restauracja Leśna
ul. Leśna 2, Leszno

Karczna Pod Dębem
Ul. Kolejowa 402, Dziekanów Nowy
www.karczma.oit.pl

Fat & Bike Truskaw - Wypożyczalnia & Grill Bar
3 Maja 210
05-080 Truskaw
tel. 517 143 924
www.facebook.com/rowerowytruskaw

Inne

Wioska Indiańska
KAMPINOS za boiskiem sportowym, przy trasie Warszawa- Żelazowa Wola,
tel. 698 551 115, 607 251 211

Wypożyczalnia kajaków, organizacja spływów kajakowych
Moto Przystań
Plecewice 78
05-088 Brochów
tel. 503 721 850, 512 190 022
www.motoprzystan.pl/splywy

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo