Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Z powodu remontu nieczynne jest Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Skansen budownictwa puszczańskiego czynny w dni powszednie i soboty /cennik/.

b_239_160_16777215_00___images_edu_go_odm.jpg

Utworzony został w 1990 r. jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych. Położony 40 km od Warszawy, w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych (Żelazowa Wola, Niepokalanów) jest stałym punktem programu wycieczek szkolnych, a w weekendy miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych. Położenie ośrodka w jednym z najpiękniejszych zakątków parku, z niezwykle różnorodną przyrodą powoduje, że jest on doskonałym miejscem do organizowania różnorodnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników parku lub samodzielnie przez osoby zainteresowane (nauczycieli, przewodników).

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania.
Działania edukacyjne Ośrodka  realizowane są w ramach programu PRZYRODA NA HORYZONCIE.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- skansen budownictwa puszczańskiego:
   Zagroda Widymajera - wystawa "Przyroda na skraju Puszczy", izba edukacyjna, wystawy czasowe;
   Zagrody Wiejckiej - wystawa historyczna "Ballada Kampinoska", zbiory etnograficzne;
   Zagroda Połcia - Chata Kampinoska prowadzona przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie";
- ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" z wieżą widokową,
- Aleja Trzeciego Tysiąclecia,
- trasa questu "Tropem króla łosia",
- ścieżka rekreacyjna,
- polana wypoczynkowa,
- parking.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie prowadzi zajęć tematycznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym. Grupom przedszkolnym  ODM poleca samodzielne zwiedzanie skansenu i spacer ścieżką przyrodniczą w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna.

Zajęcia kameralne

„Życie pod strzechą"

Zajęcia kameralne przeznaczone dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych, turystów indywidualnych. Prowadzone w oparciu o zagrody skansenowe. Czas: do 1 godz.
Omawiane zagadnienia:
- życie codzienne dawnego gospodarstwa,
- jak dawniej budowano domy,
- tradycyjny wiejski ogród,
- zwierzęta gospodarskie i dzikie towarzyszące człowiekowi.

Tematyczne zajęcia terenowe

Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Odbywają się w formie spaceru po lesie w sąsiedztwie ODM, podczas którego wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć

"Kampinoski Park Narodowy"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych i szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

"Las  naszym bogactwem"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

"Spacer tropiciela"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
Omawiane zagadnienia:
- rozpoznawanie tropów zwierząt,
- poszukiwanie i rozpoznawanie śladów pozostawionych przez zwierzęta,
- zwyczaje i zachowania zwierząt,
- poszukiwanie pór roku i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Terenowe warsztaty dla młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych.

Prowadzone w formie 4 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą, stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Uczestnicy podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. W przypadku wycieczki historycznej zajęcia obejmuję przejście trasą z komentarzem prowadzącego. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych  i pory roku, prowiant i napoje, środki odstraszające owady. Wymagania kondycyjne - średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

"Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle"
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: do 4 godzin, liczba uczestników: max 30 os.
Przebieg trasy:  Granica (parking) - Dąb Powstańców 1863 r. - Bieliny - Granica.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.
Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 "Warsztaty z wodą" -  do Nart
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - OOŚ Granica  - droga do Józefowa - Granica.
Długość trasy: ok. 7 km, czas trwania: do 4 godzin, liczba uczestników: max 30 osób.
Na warsztaty dodatkowo należy zabrać: gumowce, ręczniki do rąk.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem Obszaru Ochrony Ścisłej Granica, utworzonego w 1936 r.,  jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
- obieg wody w przyrodzie,
- obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt,
- oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
- porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
- ślady i tropy zwierząt,
- bobry i ich działalność w renaturyzacji ekosystemów,
- przyroda w obliczu antropopresji.

"Puszcza Kampinoska z historią co krok" - wycieczka historyczna
Długość trasy: 17 km (możliwość skrócenia do ok. 7 km przy wykorzystaniu autokaru), czas trwania: do 4 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - Narty - Tartaczna Góra - Zamczysko - Sosna Powstańców 1863 r. - Górczyńska Droga - Granica.
Trasa wycieczki wiedzie w sąsiedztwie czterech obszarów ochrony ścisłej ukazując jedne z najciekawszych obszarów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- historia wsi Granica i przykłady budownictwa w Puszczy Kampinoskiej,
- pozostałości średniowiecznego grodziska z XIII w.
- gospodarcza eksploatacja Puszczy Kampinoskiej na przełomie wieków,
- powstanie styczniowe w 1863-64 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania konspiracyjne żołnierzy AK w Puszczy Kampinoskiej.

Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie pod numerem: (22) 725 01 23 lub 508 187 319 lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.

W czasie pobytu w ODM istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu, których organizacją zajmuje się firma zewnętrzna (tel. 509 981 487).

Cennik

 1) Zajęcia kameralne
     grupa do 30 osób / zajęcia do 1 godzin        –     200 zł (w tym VAT 23%)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

2)  Tematyczne zajęcia terenowe
     grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin        –     300 zł (w tym VAT 23%)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

3) Zajęcia warsztatowe
     grupa do 30 osób / zajęcia do 4 godzin         –    450 zł (w tym VAT 23%)

4) Wycieczka edukacyjna
grupa 31 do 50 osób / wycieczka do 4 godzin – 725 zł (w tym 23% VAT)

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy wymienione w zarządzeniu. > Zarządzenie dyrektora KPN nr 4/2023 z 31.03.2023 r.
Maksymalny czas bezpłatnych zajęć 4 godziny.

 Turystom indywidualnym, grupom rodzinnym oraz grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie skansenu budownictwa puszczańskiego,
- weekendowe spotkania w Granicy – tematyczne warsztaty w skansenie prowadzone przez pracowników parku oraz zaproszonych gości,
- weekendowe wycieczki edukacyjne prowadzone przez pracowników parku.

Skansen budownictwa puszczańskiego w Granicy – opłata za udostępnienie wybranych zagród
    1) wstęp normalny – 4 zł / osoba (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
    2) wstęp ulgowy – 2 zł / osoba (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
    3) wstęp z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł / osoba (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
Zwolnienie z opłat i ulgi przysługują osobom wymienionym w zarządzeniu. >
Zarządzenie dyrektora KPN nr 4/2023 z 31.03.2023 r.

Informacje o wydarzeniach weekendowych ukazują się na bieżąco na stronie internetowej parku.

Dodatkowe atrakcje:

CHATA KAMPINOSKA
- zwiedzanie "Chaty Kampinoskiej" (od 1 maja do końca września w każdą sobotę w godz. 14.00-16.00 i niedzielę w godz. 13.00-16.00, od poniedziałku do piątku po telefonicznym uzgodnieniu, nr tel. 668 422 514). Wstęp bezpłatny.
- warsztaty tematyczne i lekcje dydaktyczne (m.in. pieczenie chleba, wyrób kwiatów, robienie palm kampinoskich) organizowanych przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie" w Chacie Kampinoskiej. Tel. 668 422 514.

DOMEK LEŚNY PUSZCZYK
-  zajęcia i warsztaty tematyczne (m.in. ozdoby bożonarodzeniowe lub wielkanocne, laboratorium mydła, las w szkle, warsztaty florystyczne-wiła wianki, decoupage, ekotorby, krepa bez tajemnic -czerwone korale)
- wydarzenia o charakterze otwartym (m.in. wędrówki nordic walking z przewodnikiem, kącik czytelniczy, prelekcje)
Rezerwacje tel. (22) 725 01 49, więcej informacji o wydarzeniach na stronie www.biblioteka-kampinos.pl oraz www.kampinos.pl

Ośrodek udostępniony dla zwiedzających w godzinach:
wtorek - piątek: od godz. 8.00 do 16.00
poniedziałek, niedziela - ośrodek nieczynny

soboty:
od 10.00 do 17.00 w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień
od 10.00 do 18.00 w miesiącach lipiec, sierpień
od 10.00 do 15.00 w miesiącach styczeń, luty oraz listopad, grudzień
w pozostałych miesiącach od 10.00 do 16.00

Ośrodek Edukacyjny jest nieczynny w dni wolne od pracy: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Święto Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia.

Kierownik ośrodka - Beata Bąk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik dydaktyczny:
- Mariusz Morkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Witold Kenig: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego
Granica, 05-085 Kampinos
tel./fax: (22) 725 01 23, 508 187 319
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo