• "Kampinos miedzy rozbiorami a niepodległością" - prelekcja

  • Wizje Natury 2018 - Festiwal Fotografii Przyrodniczej

    Wizje Natury 2018 - Festiwal Fotografii Przyrodniczej

  • Seminarium

    Seminarium


 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo