Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_200_0_16777215_00___images_news_2019_dzwonecznik_01.jpg

17 czerwca był ważnym dniem dla Kampinoskiego Parku Narodowego!

 

Po kilku latach od wymarcia ostatniego osobnika dzwonecznika wonnego - krytycznie zagrożonej w skali Polski rośliny - w ramach restytucji posadzono w parku pierwsze osobniki wyhodowane w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Sadzonki pochodzą z nasion z Kisielan - jednego z ostatnich i najliczniejszych stanowisk tego gatunku w Polsce i jednocześnie genetycznie najbliższego. Jest to część dużego, ogólnopolskiego projektu realizowanego przez OB w Powsinie: https://www.ogrod-powsin.pl/nauka/bank-nasion/projekty/florintegral

Przy okazji programu ochrony dzwonecznika Kampinoski Park Narodowy postara się odtworzyć jeden z najbogatszych florystycznie typów lasów w Polsce, jakim jest dąbrowa świetlista, gdyż cieniste lasy nie sprzyjają dzwonecznikom. Rozpoczęto zatem  zabiegi polegające na prześwietleniu drzewostanu i odkrzaczeniu, ponieważ w wyniku sukcesji dąbrowy świetliste i im podobne lasy, niegdyś ekstensywnie użytkowane (np. poprzez wypas i zbieranie chrustu), przekształciły się w grądy - zacienione lasy dębowe z grabem, lipą, klonem i innymi gatunkami liściastymi.  Następnie ogrodzono dwa z pięciu stanowisk i przygotowano poletka do nasadzenia. 17 czerwca b.r. przyjechała pierwsza partia sadzonek i w jednym z pięciu wytypowanych stanowisk posadzono jedno- i dwuletnie roślinki. Niektóre już kwitły i owocowały!

Dzięki zabiegom ochronnym  poprawi się siedlisko także innych rzadkich i chronionych gatunków roślin. Wśród nich można wymienić np.: podkolana białego, dzwonka szczeciniastego i miodownika melisowatego. Na efekty dotychczas przeprowadzonych zabiegów nie trzeba było długo czekać - dwa szczególnie rzadkie w KPN gatunki, nie notowane dotychczas na wytypowanych stanowiskach, już zareagowały na przeprowadzone zabiegi i ujawniły się na powierzchniach. Są to: kosaciec syberyjski i mieczyk dachówkowaty. Prawdopodobnie przez ostatnie kilkadziesiąt lat zbytnie zacienienie powodowało ich zamieranie.

Niebawem przyjadą kolejne sadzonki dzwonecznika do restytucji. Trzymajmy kciuki, żeby dzwonecznikowi spodobały się siedliska, które dla niego przygotowaliśmy :)

Anna Kębłowska

 

b_200_0_16777215_00___images_news_2019_dzwonecznik_02.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo