Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Pracownicy Stacji Bazowej ZMŚP „Kampinos”:

*   Adam Olszewski – główny specjalista ds. ochrony przyrody
    kierownik Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 508 186 345;

 

 Nasze publikacje (kliknij)

Adres do korespondencji:
Stacja Bazowa ZMŚP "Kampinos",
Kampinoski Park Narodowy,   
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

 

Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” została utworzona w sierpniu 1993 roku. Do września 2010 roku Stacja Bazowa ZMŚP w Kampinoskim Parku Narodowym nosiła nazwę "Pożary".  Zlokalizowano ją na obszarze, na którym prace monitoringowe były do tej pory sporadyczne i nie zostały później objęte podstawowym programem ZMŚP. Jedynie w położonym w miejscowości Granica posterunku meteorologicznym prowadzone były od 1986 roku pomiary podstawowych parametrów meteorologicznych na potrzeby IBL.

Stacja Bazowa ZMŚP „Kampinos” jest jednostką organizacyjną Kampinoskiego Parku Narodowego, która stanowi sekcję terenową Działu Nauki i Monitoringu Przyrody. ZMŚP stanowi część Państwowego Monitoringu Środowiska, który prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. SB ZMŚP „Kampinos” jest jedną z 9 stacji działających w ramach sieci ZMŚP. Koordynatorem ZMŚP jest profesor Andrzej Kostrzewski z Centrum ZMŚP w Collegium Geographicum UAM w Poznaniu. 

Program ZMŚP w zakresie organizacji systemu pomiarowego i metod badań nawiązuje do programu europejskiego Integrated Monitoring (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects = ICP/IM). 

b_304_284_16777215_00___images_zmsp_1.1.jpg

 Lokalizacja Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
 

1*. Biała Góra (UAM Poznań),
2. Storkowo (UAM Poznań),
3. Puszcza Borecka (IOŚ Warszawa),
4. Wigry (Wigierski PN),
5. Koniczynka (UMK Toruń),
6. Kampinos (Kampinoski PN),
7. Święty Krzyż (UH-P JK Kielce),
8**. Roztocze (Roztoczański PN) ,
9. Szymbark (IGiPZ PAN Kraków).     
* w ZMŚP od 1 XI 2008 r.   
** w ZMŚP od 1 XI 2010 r.

Obszar zlewni doświadczalnej "Kampinos" (d. „Pożary”) w większości poddany jest ochronie i w części należącej do Kampinoskiego Parku Narodowego pozbawiony wpływów antropogenicznych związanych z oddziaływaniem przemysłu, chemizacją rolnictwa czy zmianami w sposobie użytkowania terenu. Większą część zlewni stanowią obszary bagienne, które w przeszłości były użytkowane jako łąki, a w chwili obecnej znajdują się w różnych stadiach naturalnej sukcesji. Skutkiem działalności człowieka, prowadzonej niegdyś w zlewni jest drenujące działanie Kanału Olszowieckiego, będącego tworem całkowicie sztucznym. Najbliżej położone obszary zabudowane to wsie Biała, Wiejca i Kampinos, znajdujące się już na Równinie Łowicko-Błońskiej oraz nieliczne zabudowania wsi Narty, a także Koszówki i Józefowa, sąsiadujących z zachodnią częścią zlewni.

Działalność stacji jest ściśle powiązana z zadaniami ochronnymi parku oraz zagrożeniami, na jakie jest narażona przyroda Puszczy Kampinoskiej. Dlatego też przed Stacją Bazową „Kampinos” postawiono dwa zgeneralizowane cele badawcze:

1. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego na terenie zwydmionych i bagiennych teras rzecznych na obszarze staroglacjalnym (użytkowanie leśno–rolnicze, zlewnia rzeczna, wpływ dużej aglomeracji miejskiej).

2. Funkcjonowanie ekosystemów leśnych i torfowiskowych w warunkach dopływu zanieczyszczeń atmosferycznych, napływu wód gruntowych z obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo (Równina Łowicko–Błońska) oraz przy okresowym niedoborze wód gruntowych.

Co roku na podstawie wyników uzyskanych w sieci ZMŚP sporządzane są raporty o stanie geoekosystemów Polski.

 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Centrum ZMŚP)
• Uniwersytet Jagielloński (Instytut Nauk o Środowisku)
• Uniwersytet Łódzki (Katedra Botaniki)
• Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii)
• Uniwersytet Wrocławski (Instytut Biologii Roślin)
• Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
• SGGW (Katedra Ochrony Lasu i Ekologii i inne)
• Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Środowiska)
• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Departament Monitoringu)
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
• Instytut Ochrony Środowiska
• Instytut Nauk Geologicznych PAN
• Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Krakowie (Stacja w Szymbarku)
• Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
• Centrum Badań Kosmicznych PAN (Zakład Teledetekcji)
• Centrum Badań Ekologicznych PAN
• Muzeum i Instytut Zoologii PAN
• Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
• Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
• Komitet Ochrony Orłów
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Ostatnia modyfikacja dnia: 14-02-2011 dokonana przez: Adam Olszewski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo