• image

Dzięki powstałym w projekcie oszczędnościom udało się rozszerzyć projekt o nowe zadanie związane z budową wieży widokowej, kładki doprowadzającej do wieży oraz kładki nad Kanał Olszowiecki (aneks do umowy nr POIS.05.01.00-00-303/10-02 z dn. 03.12.2014 r.).

Nowe zadanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy i zatrzymania ruchu turystycznego w wyznaczonych i odpowiednio zagospodarowanych dla turystów miejscach.
Dokumentacja projektowa inwestycji, wraz ze stosownymi zgodami i decyzjami została wykonana do 31.03.2015 r. Wybudowanie założenia planowane jest do dnia 11.09.2015 r., a tymczasem zachęcamy do obejrzenia wizualizacji.

b_1200_1000_0_00___images_turystyka_ckps_wieza.jpg

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo