Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych, dnia 20.12.2013 r. przy wjeździe na modernizowany parking postawiono tablicę informującą o projekcie. Działanie to służy informowaniu odwiedzających o inwestycji, w tym o jej finansowaniu, a także promuje działania służące ochronie środowiska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu realizacja inwestycji była możliwa. Ponadto celem działań informacyjnych i promocyjnych w projektach realizowanych dzięki środkom Unii Europejskiej jest zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej nt. korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, istotnych dla zwiększania konkurencyjności kraju i regionów.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo