• image

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych, dnia 20.12.2013 r. przy wjeździe na modernizowany parking postawiono tablicę informującą o projekcie. Działanie to służy informowaniu odwiedzających o inwestycji, w tym o jej finansowaniu, a także promuje działania służące ochronie środowiska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu realizacja inwestycji była możliwa. Ponadto celem działań informacyjnych i promocyjnych w projektach realizowanych dzięki środkom Unii Europejskiej jest zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej nt. korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, istotnych dla zwiększania konkurencyjności kraju i regionów.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo