Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Dzięki staraniom KPN, wsparciu Ministerstwa Środowiska i współpracy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych udało się rozszerzyć projekt o nowe zadania związane z remontem skansenu, budową ścieżki rekreacyjnej i rewitalizacją Alei III Tysiąclecia w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy. 

W ramach remontu skansenu zmodernizowane i przystosowane dla celów edukacji ekologicznej zostaną trzy zagrody, tzw. Zagroda Połcia z Chatą Kampinoską, Zagroda Widymajera i Zagroda Wiejckiej. W ramach prac wykonana zostanie pełna dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane mające na celu przywrócenie do właściwego stanu budowli „skansenowych”, w tym naprawa i wymiana stolarki, wymiana pokryć dachowych i zabezpieczenie budynków, a także instalacja elektryczna i hydrantowa. Całość prac będzie prowadzona pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (przypominamy że wieś Granica, gdzie realizowany jest projekt 303/10 wpisana jest do rejestru zabytków).
Ponadto wykonana zostanie ścieżka rekreacyjna długości ok. 325 m z przystankami wyposażonymi w urządzenia rekreacyjno-treningowe oraz uporządkowana zostanie Aleja III Tysiąclecia, a także wykonana rezerwa terenowa pod kolejne nasadzenia.

Zakończenie całości robót planowane jest na 30.11.2015 r.

Całkowita wartość projektu po zwiększeniu alokacji wynosi: 4 805 473,08 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 084 652,11 zł.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo