Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Dnia 28.09.2015 r. odebrano całość robót polegających na budowie wieży widokowej, kładki do platformy i kładki nad kanał Olszowiecki na działkach nr ew. 418 i 419 w miejscowości Kampinos na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

Dnia 30.12.2015 r. odebrano całość prac polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu skansenu, budowy ścieżki rekreacyjnej i rewitalizacji Alei III Tysiąclecia również na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego.

Ostatecznie wartość całego projektu wyniosła 4 877 302,09 zł, w tym 4 145 706,46 zł ze środków Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 582 821,00 zł z dotacji Funduszu Leśnego PGL Lasy Państwowe i 147 550,50 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do Granicy i dzielenia się opiniami na temat zrealizowanych inwestycji!

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo