Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_1200_1000_0_00___images_news_2021_01czynna.jpgTrwa kolejny miesiąc intensywnych prac dla ochrony gatunków i siedlisk na wydmach Puszczy Kampinoskiej. Zabiegi dla ochrony cennych i rzadkich w skali Europy siedlisk (wrzosowisk, muraw i borów chrobotkowych) wykonywane są m.in. w okolicach Góry Ojca, Łużowej Góry, Janówka, Kaliszek, Korfowego, Górek i Sowiej Woli.

 

Największym zagrożeniem dla tych półnaturalnych typów zbiorowisk jest zarastanie, a w niektórych przypadkach także erozja podłoża (proces niszczenia powierzchni terenu przez siły natury lub przez człowieka), zwłaszcza na stromych stokach wydm, oraz inwazja gatunków obcych. Chronimy je czynnie m.in. poprzez wycinkę nalotu drzew i krzewów (nalot to początkowa faza rozwoju drzewostanu), przerzedzenie starszych drzewostanów pochodzenia sztucznego, które je zacieniają powodując systematyczne ustępowanie gatunków charakterystycznych dla wyżej wymienionych siedlisk. Istotne jest również usuwanie gatunków inwazyjnych – czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, nawłoci późnej i/lub kanadyjskiej. W miejscach najbardziej narażonych na erozję, wywołaną m.in. rozdeptywaniem i rozjeżdżaniem dzikich ścieżek, budowane są barierki i płotki przeciwerozyjne, aby zapobiec dalszemu niszczeniu muraw i stanowisk rzadkich gatunków roślin.
Również na siedlisku dąbrowy świetlistej w okolicach obszaru ochrony ścisłej Zamczysko i Karpaty prowadzone są zabiegi polegające na wycince drzew i krzewów.


W ochronie tego typu siedlisk bardzo ważne jest usuwanie biomasy, zwłaszcza tej pochodzącej z wycinki (pni, konarów i gałęzi oraz wyrwanych lub skoszonych gatunków zielnych), która rozkładając się na powierzchni prowadzi do eutrofizacji siedliska (wzrostu żyzności gleby) i przyspiesza zarastanie drzewami i krzewami. Jest to niekorzystne dla światłolubnych roślin o niskich wymaganiach glebowych i w efekcie prowadzi do zanikania charakterystycznych gatunków runa.

Prosimy o nie wchodzenie na powierzchnie, gdzie prowadzone są zabiegi. Po pierwsze dlatego, że znajdując się w parku narodowym mamy obowiązek poruszania się po wyznaczonych szlakach. Po drugie, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo wypadku i po trzecie, aby nie przeszkadzać wykonawcom w pracach.


Prace zimowo-wiosenne związane z wycinką drzew powinny się zakończyć do końca marca, zanim ptaki przystąpią do lęgów. Dalej będzie można je kontynuować dopiero późnym latem i jesienią. Za to od marca wykonywane będą zabiegi związane ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych, ekspansywnych roślin zielnych i zbieraniem zalegającej biomasy.

Więcej o projekcie przeczytasz tu: https://kampinoski-pn.gov.pl/projekty/projekty-ue/78-infrastruktura-i-srodowisko/kampinoskie-wydmy/924-projekt-kampinoskie-wydmy

 

Barierki na Górze Ojca. Na szczycie miej...
Barierki przeciw schodzeniu i zjeżdżaniu...
Góra Ojca. Jedna z muraw które mocno uci...
Mamy nadzieję że te pionowe pale wbite n...
Murawa w Korfowem w Obwodzie Ochronnym Z...
Na tym stoku wydmy z murawą również wyko...
Podczas zabiegów starano się odsłaniać s...
Prace trwały nawet w trakcie mrozów i śn...
Przerzedzenie drzewostanu sosnowego w Ob...
Ta cała biomasa musi być wywieziona z po...
Ten goły piach to efekt erozji spowodowa...
W niektórych przypadkach jako barierki w...
Z niektórych powierzchni zebrano ogromne...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo