• image

Wraz z zakończeniem roku 2015 dobiegł końca również projekt „ActiveKPN” (LIFE10 NAT/PL/000655). Uważam, że projekt zakończył się sukcesem. Udało się zrealizować wszystkie podstawowe cele projektu. Wykupiono ponad 200 ha (dokładnie 200,56 ha) gruntów prywatnych znajdujących się w obszarze Parku Narodowego, rozebrano wszystkie 18 wykupionych gospodarstw zabudowanych, wykonane działania renaturyzacyjne na łącznym obszarze 234,2 ha, w tym koszenia na powierzchni 131,75 ha, odkrzaczanie 4,9 ha, zalesianie 10,03 ha i wsparcie naturalnej sukcesji 87,52 ha. W ramach tego projektu powstał także tzw. meta-model, czyli portal komputerowy pozwalający lepiej zarządzać zasobami Parku. Wykonano także zaplanowane działania informacyjne takie jak postawienie tablic informacyjnych o projekcie czy zorganizowanie konferencji prasowej.

 

Dokładniejsze informacje o projekcie można uzyskać z Raportu Laika (Layman’s Report), którego wersję pdf można pobrać w zakładce „Info”.

Po zakończeniu projektu został opracowany Raport Końcowy (Final Report) z tego przedsięwzięcia. Z dniem 31 marca 2016 roku został on przesłany do Komisji Europejskiej. Z Raportem tym również można się zapoznać poprzez pdf znajdujący się w zakładce „Info”.

Obecnie czekamy na ocenę realizacji projektu przez głównego finansującego działania podjęte w projekcie, czyli Komisję Europejską.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo