Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 

b_200_150_16777215_00___images_life_Grki_63.JPGPóźnym latem i jesienią 2016 roku wykonano koszenia wielu łąk związanych z projektem LIFE+ ActiveKPN. Były to działki wykupione w ramach projektu lub takie, na których w ramach projektu wykonano koszenia inicjujące. Większość z tych prac związana była z gruntami przekazanymi w dzierżawy rolnośrodowiskowe. Tylko w 2016 roku takich gruntów było ponad 60 ha. Dodatkowo w tym samym roku nieco ponad 6 ha gruntów projektu ActiveKPN zostało poddanych koszeniu poza dzierżawami rolnośrodowiskowymi przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).b_200_150_16777215_00___images_life_2016-12-30b.JPG

Wraz z zakończeniem roku 2015 dobiegł końca również projekt „ActiveKPN” (LIFE10 NAT/PL/000655). Uważam, że projekt zakończył się sukcesem. Udało się zrealizować wszystkie podstawowe cele projektu. Wykupiono ponad 200 ha (dokładnie 200,56 ha) gruntów prywatnych znajdujących się w obszarze Parku Narodowego, rozebrano wszystkie 18 wykupionych gospodarstw zabudowanych, wykonane działania renaturyzacyjne na łącznym obszarze 234,2 ha, w tym koszenia na powierzchni 131,75 ha, odkrzaczanie 4,9 ha, zalesianie 10,03 ha i wsparcie naturalnej sukcesji 87,52 ha. W ramach tego projektu powstał także tzw. meta-model, czyli portal komputerowy pozwalający lepiej zarządzać zasobami Parku. Wykonano także zaplanowane działania informacyjne takie jak postawienie tablic informacyjnych o projekcie czy zorganizowanie konferencji prasowej.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_2015-12-11a.JPGW dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie realizatorów projektów LIFE Przyroda (Natura). Było to drugie spotkanie tego typu, a jego gospodarzem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej...

Zalesianie
Zalesianie
Z końcem listopada br. zakończono ostatnie prace renaturyzacyjne prowadzone w ramach projektu LIFE+ „ActiveKPN”. W sumie w ramach projektu przeprowadzono zabiegi ochrony czynnej na ponad 230 ha gruntów. Były to w zdecydowanej większości grunty wykupione przez Kampinoski Park Narodowych dzięki projektowi LIFE+, ale także sąsiednie grunty będące w zarządzie KPN.

Podjęte działania to koszenie, odkrzaczanie, zalesianie i selektywne nasadzenia wspierające naturalną sukcesję.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_2015-10-01b.JPG

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej finansującym projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym w szczególności dotyczące ochrony sieci Natura 2000. Jest to program o tyle nietypowy, że decyzje o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów podejmuje bezpośrednio Komisja Europejska. Jego struktura finansowa jak i rzeczowa jest również nieco inna niż pozostałych środków unijnych. Stąd też od jakiegoś czasu wśród beneficjentów realizujących w Polsce projekty LIFE narastała potrzeba spotkania się i omówienia dobrych praktyk, a także przedyskutowania problemów, które można napotkać przy pracy nad realizacją projektów LIFE. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Kampinoski Park Narodowy (KPN) wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) podjął się organizacji dwóch tego typu spotkań roboczych. Pierwsze w nich odbyło się w dniach 1 i 2 października 2015 r. w KPN, drugie odbędzie się ZPKWŚ w listopadzie br.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_2015-09-07_1011_Izabelin_KPN.JPG    W dniu 7 września 2015 roku gościliśmy w dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego pracującego dla landu Dolna Saksonia p. Jacka Achtelika. Pan Achtelik jest zaangażowany w realizację projektu LIFE+ „Hannoversche Moorgeest” (LIFE11 NAT/DE/000344), którego głównym beneficjentem jest właśnie land Dolna Saksonia.

Czytaj więcej...

Przedsięwzięcie „ActiveKPN” – projekt LIFE+ LIFE10 NAT/PL/655 – pierwotnie miało zakończyć się 31 marca br. Jednak na wniosek KPN termin zakończenia jego realizacji został przesunięty o dziewięć miesięcy – do 31 grudnia 2015 r. Aneks do umowy z Komisją Europejską został podpisany 25 marca 2015 r. Dzięki temu możliwe stanie się dokończenie prac związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

b_200_150_16777215_00___images_life_3a.JPGJuż po raz ósmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zorganizował dzień otwarty programu LIFE. Program LIFE jest to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej dedykowany wyłącznie finansowaniu projektów dotyczących ochrony środowiska oraz dostosowaniu się do zmian klimatycznych. O wyjątkowości programu LIFE świadczy również to, że w przeciwieństwie do większości programów europejskich jest on zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Dzień Informacyjny, który odbył się 14 kwietnia br., miał na celu zapoznanie się i wymianę doświadczeń między aktualnymi a potencjalnymi beneficjentami programu.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_2a.jpgWiosną roku 2014 odbył się pierwszy etap zalesiania działek wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN”. Jesienią ponownie przystąpiono do zalesień. Tym razem zalesiono 2,01 ha oraz przeprowadzono dolesienia na powierzchni 2,07 ha. Dolesienia w naszym przypadku polegają na selektywnych nasadzeniach rzadkich drzew i krzewów wspierających naturalną sukcesję. Łącznie na 23 działkach posadzono ponad 17 tysięcy sadzonek drzew i krzewów.

Czytaj więcej...

Koszenie
Koszenie
Jednym z najważniejszych celów projektu „ActiveKPN” jest przywrócenie naturze wykupionych gruntów poprzez prowadzenie działań renaturyzacyjnych. W celu utrzymania bioróżnorodności na terenach otwartych polegają one na koszeniu (działanie w ramach projektu – C3) i odkrzaczaniu (działanie – C2).

Po kilku latach charakteryzujących się stosunkowo wilgotnymi jesieniami o wysokim poziomie wód gruntowych jesień roku 2014 okazała się sucha sprzyjając tego typu pracom.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo