• image

LIFE+ project „ActiveKPN”

Conservation of natural resources of Kampinos Forest – Natura 2000 site, through renaturization of purchased land”

Czytaj więcej...

ActiveKPN” projekt programu LIFE+ pt.:

Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo