• image

b_0_200_16777215_00___images_life_life1.jpg10 maja 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zorganizował już po raz piąty Dzień Informacyjny LIFE+. W tym roku został on połączony z obchodami powstania Instrumentu Finansowego LIFE. Spotkanie, które odbyło się w Hotelu Gromada w Warszawie, było wyjątkowe ze względu na uczestnictwo w nim Pana Joaquim Capitao - zastępcy Dyrektora Departamentu LIFE Przyroda w Komisji Europejskiej.

Oprócz przedstawicieli NFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych udział w spotkaniu wzięli Beneficjenci projektów finansowanych dzięki środkom LIFE.  Kampinoski Park Narodowy przygotował dla uczestników Dnia Informacyjnego szereg materiałów o projekcie „ActiveKPN”, m.in. ulotki, poster, foldery informacyjne o parku.

b_0_200_16777215_00___images_life_life.jpgPo zakończeniu części kameralnej uczestnicy spotkania, wraz z Panem Joaquimem Capitão udali się do naszego parku (wieś Truskaw, „Droga do Karczmiska”), gdzie Dyrektor Jerzy Misiak przedstawił m.in. obszar działań projektu „ActiveKPN”, poruszył kwestie związane z wykupami gruntów na obszarze Puszczy Kampinoskiej i zaprezentował główne założenia ochrony czynnej prowadzonej przez Kampinoski PN. W trakcie spaceru pracownicy naukowi – Danuta Pepłowska-Marczak oraz Dawid Marczak opowiadali m.in. o zakończonym już projekcie „Motylowe Łąki” finansowanym przez LIFE i realizowanym m.in. na obszarze parku.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo