• image

b_0_200_16777215_00___images_life_2015-12-11a.JPGW dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie realizatorów projektów LIFE Przyroda (Natura). Było to drugie spotkanie tego typu, a jego gospodarzem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Omawiana w trakcie obrad nieco różniła się od tej poruszanej dwa miesiące wcześniej w Kampinoskim Parku Narodowym, m.in. dzięki temu, że na to spotkanie przyjechały również osoby, których nie uczestniczyły w pierwszym spotkaniu, w tym monitor projektów LIFE pan Stanisław Tworek. Spotkanie toczyło przy trzech stolikach tematycznych – finansowanie projektów, działania merytoryczne oraz raport końcowy i jego przygotowanie. Na koniec wszyscy uczestnicy zebrali się w jednym miejscu. Tam moderatorzy poszczególnych stolików omówili tematykę poruszaną przy poszczególnych stolikach spotkania, co przy niektórych tematach przeradzało się w ogólną dyskusję. Na koniec zaapelowano o kontynuowanie organizowania tego typu spotkań.

Drugiego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi efektami działań prowadzonych w ramach projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” (LIFE11 NAT/PL/432) realizowanego przez gospodarzy spotkania. Te efekty to m.in. najbliższe okolice zamku w Olsztynie pod Częstochową oczyszczone z zarośli poprzez odkrzaczanie i wypas owiec.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KPN realizujący dwa projekty LIFE realizowane w Kampinoskim Parku Narodowym: „ActiveKPN” (LIFE10 NAT/PL/000655) i „Kampinos Wetlands” („Kampinoskie Bagna”, LIFE12 NAT/PL/000084).

Obrady w Smoleniu
Obrady w Smoleniu

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo