• image

b_0_200_16777215_00___images_life_2a.jpgWiosną roku 2014 odbył się pierwszy etap zalesiania działek wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN”. Jesienią ponownie przystąpiono do zalesień. Tym razem zalesiono 2,01 ha oraz przeprowadzono dolesienia na powierzchni 2,07 ha. Dolesienia w naszym przypadku polegają na selektywnych nasadzeniach rzadkich drzew i krzewów wspierających naturalną sukcesję. Łącznie na 23 działkach posadzono ponad 17 tysięcy sadzonek drzew i krzewów.

Spośród posadzonych gatunków najwięcej było dębów (ponad 5 tys. sadzonek), lip (3.900) oraz klonów (3.150). Licznie posadzone zostały również krzewy stanowiące cenną domieszkę biocenotyczną (ponad 4 tys.). Dodatkowo w mniejszych ilościach użyto sadzonek grabu i jarzębiny.

Łącznie z pracami wykonanymi we wcześniejszych terminach powierzchnia zalesienia wykonanego w ramach projektu LIFE+ „ActiveKPN” osiągnęła wartość 5,05 ha. Sumaryczna powierzchnia wykonanych dolesień to 7,02 ha a wspierają one naturalną sukcesję na działkach o powierzchni ponad 50 ha.

b_0_200_16777215_00___images_life_2b.jpgWięcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo