Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniu 28.08.2023 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zastępca dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej p. Anna Zawiła-Niedźwiecka oraz dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) p. Mirosław Markowski złożyli podpisy na aneksie do umowy nr POIS.02.04.00-00-0146/16-00 dla projektu finansowanego ze źródeł unijnych pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Zgodnie z zapisami aneksu wartość całkowita przedsięwzięcia zwiększyła się prawie o 3,53 mln złotych i wynosi około 17,76 mln zł. Środki unijne Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (FS-POIiŚ) na lata 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl), stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (15,10 mln zł). Pozostałe 15% (2,66 mln zł) to środki krajowe (dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych i środki własne Kampinoskiego Parku Narodowego).

Oprócz zwiększenia wartości przedsięwzięcia wydłużono do 31.12.2023 r. termin kwalifikowania wydatków w projekcie.

Powyższy projekt trwa od września 2017 r. Główne założenia projektu zostały już wykonane prawie w 90%. Wykupiono m.in. około 84 ha, w tym 10 gospodarstw zabudowanych. Przeprowadzono na powierzchni 170 ha działania ochronne związane z utrzymaniem ekosystemów nieleśnych w pasach bagiennych KPN oraz usuwaniem zielnych i drzewiastych gatunków roślin inwazyjnych). Oprócz tego wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza, która pozwoliła na optymalny i właściwy dobór zabiegów ochronnych na obszarze parku narodowego.

Dodatkowe środki pozwolą na kontynuowanie powyższych działań w 2023 r., rozbiórkę około 10 gospodarstw zabudowanych oraz wykupienie blisko 20 ha gruntów prywatnych.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo