• image

Dzięki środkom zaoszczędzonym w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” pod koniec jego trwania udało się dokupić nowe publikacje o tematyce przyrodniczej, które stanowią cenne uzupełnienie zasobów bibliotecznych KPN. Łącznie zakupiono w grudniu 2011 r. 11 pozycji na kwotę 659,90 zł brutto.

W ramach projektu w 2009 roku zakupione zostały 24 książki, a w 2010r. 61 książek. Wszystkie pozycje dotyczą zagadnień związanych z przyrodą, jej ochroną oraz ekologią i stanowią uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Parku.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo