• image

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Projekt pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”

 

Krótki opis projektu

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system dydaktyczny. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_komunik_spol_2.jpg 23 listopada 2009 r. w dyrekcji parku w Izabelinie, w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, odbyło się szkolenie dla pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego pt. „Komunikacja społeczna”. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_martwe_drewno.jpgDzięki inicjatywie „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanej przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska 26 marca 2010 r. w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyło się szkolenie dla pracowników naszego Parku pt.: „Martwe drewno – plusy i minusy jego obecności”. Prowadzącym szkolenie był Pan Lech Buchholz, kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_n2000_1.jpgW dniach 31 maja i 1 czerwca odbyły się kolejne dwa szkolenia dla pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Szkolenia dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania obszarów sieci Natura 2000 i brali w nich udział zarówno pracownicy terenowi, jak i biurowi. Prowadzącym szkolenie był Pan Paweł Pawlaczyk z Lubuskiego Klubu Przyrodników.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_hl1.jpgInformacja o szkoleniu przeprowadzonym w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”
W dniu 28 października 2010 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Szkolenie nosiło tytuł „Półnaturalna hodowla lasu w ochronie ekosystemów leśnych” a jego celem było zapoznanie pracowników parku z tzw. podejściem ekosystemowym i półnaturalną hodowlą lasu, m.in. w kontekście zasady wielofunkcyjności ekosystemów leśnych. Prowadzącym szkolenie był prof. Bogdan Brzeziecki, pracownik Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_pp1.jpgInformacja o szkoleniu przeprowadzonym w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”

Minął szósty kwartał realizacji projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_monitoring1.jpgInformacja o szkoleniu przeprowadzonym w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”.

W dniu 6 czerwca 2011 r. odbyło się siódme szkolenie w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Szkolenie nosiło tytuł „Monitoring szaty roślinnej i fauny z uwzględnieniem zaleceń Państwowego Monitoringu Przyrody”. Prowadzącymi szkolenie byli: dr Dorota Michalska-Hejduk, pracownik Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, od lat współpracująca z KPN w zakresie badań i ochrony ekosystemów nieleśnych, oraz dr Jerzy Romanowski, pracownik Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym, który od lat 80. prowadzi badania ekologiczne w KPN.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_obce1.jpgInformacja o szkoleniu przeprowadzonym w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”

W dniu 19 września 2011 r. odbyło się ostatnie już szkolenie w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Szkolenie nosiło tytuł „Inwazje biologiczne obcych gatunków: przyczyny, skutki, rozwiązania” a jego celem było zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat gatunków obcych, zwłaszcza inwazyjnych, oraz poznanie przyczyn i skutków inwazji biologicznych oraz metod zapobiegania im. Prowadzącymi szkolenie byli: dr Wojciech Solarz z Zakładu Ochrony Ekosystemów Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz mgr Anna Otręba, pracownik Działu Nauki i Monitoringu Przyrody KPN.

Czytaj więcej...

Dzięki inicjatywie „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanej przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego w 2009 roku wzięli udział w następujących warsztatach:

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo