Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Dzięki inicjatywie „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanej przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego w 2009 roku wzięli udział w następujących warsztatach:

 

Data i miejsce

Tytuł

Cele

16-18. 09. 09 warsztaty zorganizowane przez Słowiński PN

Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego”

Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. uwarunkowań prawnych realizacji przedsięwzięć na terenie parków narodowych i obszarach Natura 2000, uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ocen oddziaływania na środowisko oraz orzecznictwa UE w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji na obszarach Natura 2000.

25-27. 09. 09
I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych

Woliński PN

Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”

Spotkanie miało na celu głównie identyfikację problemów związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej w parkach narodowych oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie.

4-6. 11. 09
warsztaty zorganizowane przez Magurski
Park Narodowy

Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne”

Celem spotkania było rozpoznanie głównych problemów związanych z udostępnianiem parku narodowego dla turystyki i wypracowanie metod i sposobów ich rozwiązywania, rozwinięcie współpracy pomiędzy parkami narodowymi w tym zakresie.

2-4. 12. 09 warsztaty zorganizowane przez Biebrzański PN

Ekologiczna sieć Natura 2000 a ochrona przyrody w parkach narodowych”

Celem spotkania było zapoznanie pracowników parków narodowych z zagadnieniami sieci Natura 2000, funkcji nadzorczej dyrektorów parku nad obszarami naturowymi – jej zakresu, kompetencji i obowiązków z tym związanych, roli parków narodowych w procesach inwestycyjnych w granicach obszarów naturowych.

10-12. 12. 09

Warsztaty zorganizowane przez Ojcowski PN

Ekspozycje przyrodnicze w parkach narodowych” oraz „Edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie terenu parku – stworzenie bazy (w tym rozwiązania techniczne, publikacje) i metodyka pracy”

Celem warsztatów było zapoznanie z zagadnieniami związanymi z urządzaniem ekspozycji przyrodniczych oraz wypracowanie efektywnych metod edukacji osób niepełnosprawnych i propozycji rozwiązań technicznych dostosowujących infrastrukturę parków dla potrzeb tych osób.

 Oprócz warsztatów skierowanych do wszystkich parków narodowych, 23 listopada 2009 r. w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyło się szkolenie dla pracowników naszego Parku pt.: „Komunikacja społeczna”. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: definicja komunikacji społecznej, przyczyny powstawania konfliktów, zasady prawidłowej komunikacji – podstawowe bariery i sposoby ich przełamywania, komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacjach trudnych. Dyskutowano na temat sytuacji napotykanych w codziennej pracy, relacjach z otoczeniem społecznym Kampinoskiego Parku Narodowego, obszarach kryzysów i sposobach ich rozwiązywania. Identyfikowano i analizowano potencjalne obszary konfliktu i sposoby argumentacji. Polemizowano o specyfice i ważności poszczególnych grup docelowych i możliwościach współpracy z nimi. Podczas treningów sytuacyjnych i ćwiczeń uczestnicy szkolenia wypracowywali argumentację i sposoby rozwiązywania poszczególnych sytuacji konfliktowych, dzielili się doświadczeniami z codziennej pracy i wymieniali uwagami co do zaproponowanych strategii wyjścia z konfliktów.

Projekt pt.
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji
oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59;
e-mail:zarzą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) we współpracy z parkami narodowymi.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo