Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

19 czerwca w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni program edukacyjny KPN Jestem sąsiadem parku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem trwającego trzy lata programu było zwiększenie świadomości mieszkańców parku i jego strefy ochronnej w zakresie korzyści z sąsiedztwa parku oraz wpływu własnych zachowań na zasoby przyrodnicze, a także zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkół oraz władz samorządowych z terenu parku i strefy ochronnej. W trakcie programu odbyło się 10 spotkań z mieszkańcami i władzami samorządowymi gmin z sąsiedztwa parku oraz gmin warszawskich (Bielany, Bemowo). Odbyły się także konferencje, seminaria i wystawy, które przyczyniły się do popularyzacji Kampinoskiego Parku Narodowego. W ciągu trzech lat zorganizowano także wiele spotkań i zajęć, które prowadzili pracownicy parku w szkołach i trzech ośrodkach edukacyjnych oraz trzy edycje warsztatów dla nauczycieli. Wydany został także pakiet edukacyjny umożliwiający samodzielne prowadzenie zajęć na temat parku. Ukazały się dwie broszury dla mieszkańców „Jestem sąsiadem parku” oraz „Natura 2000”, folder „Dziedzictwo historyczne i kulturowe”, foldery „Kodeks turysty” i „Kodeks rowerzysty”. Kontynuowano także wydawanie kwartalnika popularno-naukowego „Puszcza Kampinoska” (12 numerów) oraz rozpoczęto wydawanie nowego kwartalnika skierowanego do dzieci i młodzieży „Łoszak”. 

Ciekawym pomysłem okazały się dni otwarte Kampinoskiego PN, które organizowane są w każdą pierwszą sobotę września. W trzech edycjach udział wzięło blisko 2 tys. osób – sympatyków kampinoskiej przyrody. Łącznie z różnych działań przygotowanych w ramach programu skorzystało ponad 60 tys. osób.

W czasie konferencji podsumowującej koordynator programu Grzegorz Okołów omówił program, wójt gminy Izabelin i jednocześnie przewodniczący Międzygminnego Związku Kampinos – Witold Malarowski ocenił działania z pozycji samorządów puszczańskich, natomiast dyrektor SP w Śladowie pani Martyna Sawicka w swojej prezentacji podkreśliła jak ważną rolę odkrywają wydawnictwa i działania podejmowane przez park. W spotkaniu udział wzięli także m.in. starosta powiatu warszawskiego-zachodniego Jan Żychliński, wójtowie gmin puszczańskich, przedstawiciele mediów. Po konferencji nastąpiło otwarcie wystawy „Kampinoskie pejzaże”, a następnie wszyscy udali się na polanę Jakubów gdzie czekał poczęstunek przy ognisku.

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo