• image

Jestem Sąsiadem Parku

19 czerwca w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni program edukacyjny KPN Jestem sąsiadem parku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

W dniach od 14 do 17 czerwca odbyły się cztery spotkania informacyjne „Kampinoski Park Narodowy i jego relacje z otoczeniem” organizowane w ramach programu edukacyjnego "Jestem sąsiadem Parku". Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy czterech gmin – Izabelina, Łomianek, Starych Babic i Brochowa.

Czytaj więcej...

W dniu 31 maja w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół z otoczenia Kampinoskiego Parku Narodowego. Poświecone były prezentacji pakietu edukacyjnego ze scenariuszami i konspektami zajęć, wydanego w ramach projektu „Jestem sąsiadem parku”. Pakiet zawiera 6 zeszytów: KampinoskiParkNarodowy,Las, Drzewai krzewy, Mieszkańcylasu, Historiai kultura, Park a otoczenie oraz prezentację multimedialną na temat KPN. Podczas warsztatów nauczyciele zostali zapoznani z prezentacją multimedialną i możliwością jej wykorzystania w zajęciach o różnym poziomie nauczania. Przeprowadzono też zajęcia kameralne i terenowe według scenariusza „Las”. Nauczyciele zostali zachęceni do korzystania ze scenariuszy zajęć oraz notowania uwag i spostrzeżeń, by następnie przekazać je autorom podczas kolejnych warsztatów. Ostatnim punktem warsztatów było spotkanie poświęcone kwartalnikowi „Łoszak”, który zyskał już dużą popularność wśród nauczycieli i uczniów szkół.

Kampinoski Park Narodowy przystąpił do realizacji programu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku”.
Program współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo