• image

W dniu 18 maja 2015 r. podpisano umowę nr EZ.0290.1.21.2015 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) dotyczącą udzielenia środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.

 

Dzięki środkom przyznanym z funduszu leśnego planuje się w 2015 r. wykupić ok. 3 ha lasów prywatnych w ramach realizacji zadań projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.01.00.00-222/09 (z późn. zm.). Środki te stanowią cenny piętnastoprocentowy wkład do ww. projektu finansowanego ze środków unijnych. Wysokość przyznanych przez PGL LP środków finansowych na realizację zadania wynosi 282.000,00 zł.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo