• image

Zakończono prace prowadzone do ograniczania nawłociowisk poprzez wykaszanie. Prace wykonano na przełomie maja i czerwca na trzech powierzchniach projektu: Pociecha – poletka nawłociowisk o powierzchni 0,43, Opaleń – poletka nawłociowisk o powierzchni 1,29 ha, Truskaw – poletka nawłociowisk o powierzchni 0,28 ha. Koszenia wykonano ręcznie, przy pomocy podkaszarki spalinowej, również ściętą biomasę usuwano z powierzchni ręcznie. Miało to ochronić młode zwierzęta, mogące przebywać na łące, przed ewentualnym zranieniem. Kolejne koszenie nawłociowisk będzie wykonane w lipcu br.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo