• image

Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim PN

Trwają prace wykaszania łąk w ramach projektu “Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim PN”. W 2013 roku przewidziane są prace wykaszania, natomiast łąki nie wymagają odkrzaczania, które było wykonane w roku 2012.

Czytaj więcej...

Zakończono prace prowadzone do ograniczania nawłociowisk poprzez wykaszanie. Prace wykonano na przełomie maja i czerwca na trzech powierzchniach projektu: Pociecha – poletka nawłociowisk o powierzchni 0,43, Opaleń – poletka nawłociowisk o powierzchni 1,29 ha, Truskaw – poletka nawłociowisk o powierzchni 0,28 ha. Koszenia wykonano ręcznie, przy pomocy podkaszarki spalinowej, również ściętą biomasę usuwano z powierzchni ręcznie. Miało to ochronić młode zwierzęta, mogące przebywać na łące, przed ewentualnym zranieniem. Kolejne koszenie nawłociowisk będzie wykonane w lipcu br.

Projekt ma  na celu utrzymanie i poprawę jakości środowiska życia rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków związanych z terenami otwartymi. Bezkręgowce i ptaki będące docelowymi obiektami ochrony to: pająk – strojniś nadobny (Philaeus chrysops), motyle – modraszek telejus (Maculinea telejus), modraszek alkon (Maculinea alcon), modraszek arion (Maculinea arion), przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), przeplatka didyma (Melitaea didyma), przeplatka diamina (Melitaea diamina) oraz z ptaków lelek kozodój (Caprimulgus europaeus). Ze względu na swoją biologię i ekologię wszystkie te gatunki są powiązane ze specyficznymi siedliskami, a dodatkowo monofagiczne larwy motyli wymagają konkretnych roślin żywicielskich.

Czytaj więcej...

W ramach projektu “Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim PN” rozpoczęto prace związane z utrzymaniem łąk, w tym: odkrzaczanie łąk, wykaszanie łąk, ustawianie stogów siana, ograniczanie gatunków ekspansywnych poprzez ich wykaszanie. Prace wykonywane są ręcznie, przy pomocy ciężkiego sprzętu oraz z wykorzystaniem koni.

Czytaj więcej...

Od kilku dni na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego trwają prace odkrzaczania wrzosowiska, prowadzone na powierzchni 10 ha. Celem tych prac jest odsłonięcie wrzosu i roślinności murawowej, na najcenniejszym tego typu siedlisku w parku. Od kilku lat wrzosowisko zarastają głównie sosny i brzozy. W trakcie prac pozostawia się wszystkie jałowce, część sosen – zwłaszcza o poziomych gałęziach oraz drzewa owocowe. Teren ten to lęgowisko największej populacji w parku lelka Caprimulgus europaeus oraz strojnisia nadobnego Philaeus chrysops.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo