• image

Do dnia 29.11.2013 r. wykonywano następujące prace związane z przebudową i modernizacją parkingu w Granicy: roboty rozbiórkowe i ziemne; podbudowy; rozbiórki istniejących elementów; ławy, krawężniki, obrzeża i ścieżki, a także urządzenia i sieci kanalizacji deszczowej.   W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w postaci bardzo wysokiego poziomu wód gruntowych nastąpiło przesunięcie wykonania nawierzchni z asfaltobetonu do etapu II i obok wykonania pozostałych prac związanych z przebudowa parkingu, w tym wybudowaniu wiaty, tablic informacyjnych, oświetlenia, zagospodarowania zieleni i in. planuje się wykonanie zadania do dnia 30.08.2014 r.

  

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo