Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

dr inż. Karol Kram
dr inż. Karol Kram
Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie. Po studiach pracował w instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym oraz Centrum Badań Ekologicznych PAN. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego zbierał materiały do doktoratu („Dopływ atmosferyczny pierwiastków i jego modyfikacje w trakcie przepływu przez korony drzew różnych ekosystemów leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego”), który obronił na Wydziale Leśnym SGGW 2004 r.

Od 2012 roku pracuje w Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie był koordynatorem projektów unijnych LIFE+ ActiveKPN i „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym”. Od 2016 roku jest pracownikiem Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody. Prowadzi monitoring ssaków (ryś, bóbr), płazów (kumak nizinny, traszka grzebieniasta) i gadów (gniewosz plamisty), koordynuje prowadzenie prac naukowych na terenie KPN przez jednostki zewnętrzne oraz zajmuje się biblioteką KPN.

 

 

 

 

Publikacje:

Publikacje naukowe:

Kram K.J. 1998 – Influence of species composition and forest age on leaf area index. Pol. J. Ecol. 46: 75-88 (na podstawie pracy magisterskiej).

Kram K.J., Stachurski A., Zimka J. R. 1998 – Evaluation of zinc, lead, cadmium and copper input in bulk precipitation and throughfall in some forest ecosystems of Karkonosze Mts and Kampinos Forest - Proceedings, 2nd International Conference "Trace Elements – Effects on Organisms and Environment", Cieszyn, Poland, 23-26 June 1998. [Editors: Migula P., Doleżych B., Nakonieczny M.] 43-46.

Kram K.J. 2001 – Influence of leaf area on atmospheric input of elements to the ecosystems of the Kampinos National Park (central Poland). Pol. J. Ecol. 49: 327-337.

Kram K.J. 2002 – Powierzchnia listowia jako modyfikator dopływu atmosferycznego pierwiastków w Puszczy Kampinoskiej. W: R. Siwecki (red.) IV Krajowe Sympozjum Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, Poznań-Kórnik, 29.05.-1.06.2001. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002, str. 277-284.

Kram K.J. 2005 – Bulk precipitation and aerosol-gaseous input of elements in the forested area of coastal region (Pomerania, north Poland). Pol. J. Ecol. 53: 261-268.

Kram K.J. 2005 – Influence of pH on Concentration of Pb2+ Ions in Bulk Precipitation and Throughfall. Ecological Chemistry and Engineering 12 (12): 1375-1380.

Kram K.J. 2008 – Nitrogen deposition and flux through birch stands (Betula pubescens Ehrh.) in the Kampinos National Park (central Poland). Polish Journal of Ecology 56 (4): 605-612.

Kram K.J. 2010 – Modification of the atmospheric load of elements during passage through foliaged canopies of five various tree species of temperate zone forests. Polish Journal of Ecology 58 (1): 87-101 (na podstawie głównej części doktoratu).

Kram K.J. 2010 – Analiza zawartości wybranych pierwiastków w glebie. Analysis of content of selected elements in the soils. str. 37-52. W: J. Skłodowski (red.) Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan – studium spontanicznej sukcesji biocenozy. Zooindicative monitoring of hurricane disturbed forest ecosystems of Pisz Forest. Warsaw Agricultural University Press 2010, 274 str.

Augustyniuk-Kram A., Kram K.J. 2012 – Entomopathogenic Fungi as an Important Natural Regulator of Insect Outbreaks in Forests (Review). str. 265-294. W: Blanco J.A. & Lo Y.-H. (red.) Forest Ecosystems - More than Just Trees. InTech 2012, ISBN 978-953-51-0202-1, 464 str. http://www.intechopen.com/books/forest-ecosystems-more-than-just-trees

Kram K.J. 2012 – Atmospheric Input of Elements to forest Ecosystems of the Kampinoski National Park. Ekológia (Bratislava) 31 (2): 125–137.

Augustyniuk-Kram A., Mazurkiewicz I., Kram K.J., Uss G. 2013 – Struktura gatunkowa grzybów owadobójczych w glebie rezerwatu Jata. Sylwan 157 (8): 572-577.

Augustyniuk-Kram A., Kram K.J. 2018. Wpływ zabiegów zoo- i fitomelioracyjnych na aktywność biologiczną gleby pod zalesieniami na gruntach porolnych. Studia Ecologiae et Bioethicae tom 16, nr 4, str. 25-34. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6634

Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., Ilieva-Makulec K. 2019. Ocena aktywności biologicznej i parametrów fizykochemicznych gleby w pierwszym etapie renaturyzacji siedlisk murawowych na wydmie Łużowa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym – badania wstępne. Studia Ecologiae et Bioethicae tom 17, nr 3, str. 63-73. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6617

Augustyniuk-Kram A., Kram K.J. 2020. The impact of revitalization treatments on biological activity of soil under afforestation on post-agricultural land. Studia Ecologiae et Bioethicae tom 18, nr 5, str. 293-302. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/7226

 

Publikacje inne:

Tarabuła T., Kram K.J. 1998 – II Międzynarodowa konferencja na temat wpływu metali śladowych na organizmy i środowisko (Cieszyn, Polska, 23-26 VI 1998). Wiad. Ekol. 44: 361-363.

Kram K.J. 2004 – VIII Festiwal Nauki w CBE PAN w Dziekanowie Leśnym. Gazeta Łomiankowska 8.10.2004 nr 21 (153): 13.

Kram K.J. 2006 – Lekcje X Festiwalu Nauki w Dziekanowie Leśnym. Gazeta Łomiankowska 6.10.2006 nr 20 (205): 16.

Kram K.J. 2007 – Festiwal Nauki w CBE PAN w Dziekanowie Leśnym. Gazeta Łomiankowska 19.10.2007 nr 21 (233): 13.

Kram K.J. 2008 – Bui – park narodowy, który przegrał z elektrycznością. Parki Narodowe3/2008:28-30.

Kram K.J. 2008 – Gospodarka leśna w Ghanie. Las Polski 20/2008: 22-23.

Kram K.J. 2008 – „Skąd się bierze różnorodność w przyrodzie?” Lekcje XII Festiwalu Nauki w CBE PAN. Gazeta Łomiankowska 3.10.2008 nr 20 (258): 18.

Kram K.J. 2009 – Wyjątkowe lekcje. Gazeta Łomiankowska 16.10.2009 nr 21 (285): 11.

Kram K.J. 2010 – „Głosy natury” w Centrum Badań Ekologicznych. Gazeta Łomiankowska 1.10.2010 nr 20 (310): 12.

Kram K.J. 2011. – „Gra w kolory – znaczenie barw w życiu zwierząt”. Gazeta Łomiankowska 14.10.2011 nr 19 (335): 13.

Kram K.J. 2012 – wiersze „Jemiołuszki” i „Jeleń i sarny”. Łoszak (kwartalnik Kampinoskiego Parku Narodowego dla dzieci i młodzieży) nr 4 (14) 2012 str. 10-11.

Kram K.J. 2016 – Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym. Puszcza Kampinoska 3-4 (86) 2016 str. 12-13.

Kram K.J. 2020. Łużowa Góra. Kampinoski Park Narodowy. Oficyna Wydawnicza FOREST 2020. https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/224-luzowa-gora

 

Prace w formie maszynopisów

Kram K.J. (redakcja) Kronika KPN tom XLIX, 2015. Maszynopis, Izabelin

Kram K.J. (redakcja) Kronika KPN tom L, 2016. Maszynopis, Izabelin

Kram K.J. (redakcja) Kronika KPN tom 51, 2017. Maszynopis, Izabelin

 

Ponadto:

Udział w filmie zrealizowanym przez Muzeum Warszawy "Dzicy sąsiedzi. Kogo spotkasz w Kampinosie?". Do obejrzenia tu: https://www.youtube.com/watch?v=kFAV1FrseXM lub tu: https://www.facebook.com/watch/?v=673995403283267

 

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo