Informujemy że na ścieżce edukacyjnej "Do Karczmiska" a zarazem czarnym szlaku turystycznym, 30.10.2023 r. rozpoczynają się prace związane z wyrównaniem nawierzchni. Prace potrwają ok. 2 tygodnie.

W tym czasie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności lub wybór innych szlaków. Zalecamy obejście remontowanego odcinka od strony południowej, nowo wyznaczoną ścieżką spacerową (oznakowania niebieskie).

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projekt POIS.02.04.00-00-0049/17 „Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo