• image

b_300_0_16777215_00___images_news_2020_konk-arch.jpgW związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych” – umowa o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00.14-6007/16, przeprowadzony został konkurs architektoniczny na aranżację sal wystawienniczych na potrzeby ekspozycji czasowych.


Zarządzeniem Dyrektora KPN z dnia 30.10.2019 r. powołano Sąd konkursowy w składzie:

1. Przewodniczący – dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski, prof. Politechniki Warszawskiej
2. Zastępca przewodniczącego – mgr inż. Małgorzata Mickiewicz, z-ca dyrektora KPN ds. Nauki, Edukacji i Udostępniania Parku;
3. Sędzia referent – mgr inż. Andrzej Pachowski, specjalista ds. ochrony przyrody w zespole ds. strefy ochronnej parku i współpracy z samorządami w KPN;
4. Członek – mgr inż. arch. Jacek Kopczewski;
5. Członek – mgr inż. Małgorzata Wawryszuk, główny specjalista ds. ochrony przyrody kierujący Centrum Edukacji;
6. Członek – mgr Dorota Matuszyk, specjalista ds. edukacji.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji wnętrz i ekspozycji Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy ogłoszono 06.11.2019 r.

Do udziału w konkursie przystąpiły dwa zespoły:

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse s. c., ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa
Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz, ul. Grodzka 54/3b, 31-044 Kraków.

17.02.2020 r. Sąd Konkursowy ocenił nadesłane prace konkursowe wg. przyjętych kryteriów. Ocenione zostały walory architektoniczne i plastyczne przyjętych rozwiązań, funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań, możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb, niskie koszty eksploatacji, realność proponowanych rozwiązań. Obie prace konkursowe spełniły wymogi regulaminu konkursu i miały wysoki poziom architektoniczny oraz merytoryczny. Pierwszą nagrodę (12.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki) sąd konkursowy postanowił przyznać Pracowni Projektowej Piotr Turkiewicz. Drugą nagrodę, w wysokości 8.000,00 zł przyznał zespołowi JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse s. c.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 24.02.2020 r. w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.

I Nagroda - Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz
I Nagroda - Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz

Więcej zdjęć ...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo