Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Prace wykończeniowe wewnątrz budynków idą pełną parą. Z każdym dniem wnętrza nabierają coraz większego smaku. W większości pomieszczeń ułożono już podłogi. Trwa montaż elementów drewnianych - lamperii i poręczy oraz oświetlenia. Niektóre elementy oświetlenia to oryginalne, blisko stuletnie lampy. Pozostałe, to wierna rekonstrukcja lamp z okresu międzywojennego. Wszystkie pomieszczenia zostały już pomalowane, z zachowaniem dawnego wykończenia w postaci odcięć. W jednym z pomieszczeń zachowany został tzw. „świadek”. To nic innego jak fragment odsłaniający warstwy historycznego malowania ścian. Niektórym osobom kolor ścian może wydać się zbyt odważny, ale tak właśnie wyglądały one przed wojną. Zgodnie z założeniami projektu wygląd i wystrój wnętrz nawiązywał będzie do lat 20 XX w., kiedy to powstały budynki Nadleśnictwa Kampinos.

Równocześnie kompletowane jest historyczne wyposażenie budynków. Ich dobór, podobnie jak w przypadku historycznych lamp czy koloru ścian w rekonstruowanych wnętrzach, dokonywany jest przez projektanta wystawy w konsultacji z historykiem sztuki. Meble pochodzą z różnych źródeł m.in. przekazane od prywatnych właścicieli, kupowane od kolekcjonerów lub pochodzą z magazynów KPN, w których kilkadziesiąt lat czekały na swój czas. Te wymagające naprawy, poddawane są gruntownej renowacji przez doświadczone pracownie konserwatorskie.
Posiadamy już wiele detali wyposażenia wnętrz, które równocześnie będą eksponatami na powstającej ekspozycji. Są to m.in. oryginalna maszyna do pisania Underwood, podobna do tej, na której pisała profesor Jadwiga Kobendzina, mieszkowy aparat fotograficzny na płytki szklane, mundur leśnika z lat 20. XX w. i wiele innych.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Gospodarka przyjazna środowisku, działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.
Realizowane w ramach projektów:
nr RPMA.05.03.00.14-6007/16 pt.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz  ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych”.
nr RPMA.05.03.00-14-i355/20 pt.: „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy”.

Tekst i foto: Małgorzata Wawryszuk

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo