Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniu 7 sierpnia 2018 roku zostały podpisane umowy pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

 

  • Umowa nr. EZ.0290.1.11.2018 dotycząca prowadzenia badań naukowych, obejmująca 8 tematów badawczych na kwotę 970 443,60 złotych.
  • Umowa nr. EZ.0290.1.12.2018 dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 40 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych na kwotę 11 501 636,38 złotych.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo