W 1871 r. rozpoczęła się ekspedycja w Góry Skaliste, kierowana przez geologa Ferdinanda Haydena. Jej celem było m.in. eksploatacja zasobów przyrodniczych, pozyskanie minerałów. Dowodzący wyprawą Ferdinand wrócił zauroczony pięknem i wartością poznanej przyrody. W sprawozdaniu skierowanym do ówczesnego prezydenta Granta zaproponował objęcie krainy Yellowstone specjalną ochroną przed jakąkolwiek eksploatacją na blisko sto lat i utworzenie tam parku dla „zdrowia i radości całego narodu”. W 1872 r. Kongres uchwalił ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Yellowstone. Zakazano tam osiedlania się, pozyskiwania surowców mineralnych, myślistwa, połowu, zbieractwa, a na straży parku stanęło wojsko, którego rolę po I Wojnie Światowej przejęła specjalnie powołana służba parków narodowych.

 


Blisko czterdzieści lat później, w 1909 r. utworzono pierwszy w Europie park narodowy Sarek, leżący w szwedzkiej Laponii. Było to 24 maja. Od tej pory, każdego roku tego właśnie dnia, obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Obecnie na świecie mamy ponad 3000 tys. parków narodowych, w Europie ponad 400, a w Polsce 23, z czego jedyny – Kampinoski Park Narodowy – graniczy bezpośrednio ze stolicą kraju. Parki narodowe to najcenniejsze obszary, gdzie chronione jest dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, unikatowe krajobrazy, zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej. To dzień, w którym uświadamiamy sobie, jakie mamy szczęście oraz jak ważna jest mądra i właściwa ochrona tych terenów. Czy parki narodowe przetrwają kolejne pokolenia? To zależy od każdego z nas, naszych dzieci, wnuków… Od zrozumienia, troski, szacunku do przyrody oraz otaczającego nas świata.
Wszystkim pracownikom parków narodowych, zmotywowanym wolontariuszom, pracownikom naukowym… życzymy dzisiaj dalszej wytrwałości w tej nie zawsze łatwej, ale pięknej i ciekawej misji, a turystom zrozumienia i nieustannego zachwytu polską przyrodą.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo