Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_300_0_16777215_00___images_news_2019_ekoszkoa4.jpg

4 października 2019 roku w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród  II edycji konkursu EKOSZKOŁA zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną  i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.

Kapituła konkursowa przyznała 10 miejsce pierwszych, 9 drugich i 8 miejsc trzecich. Oprócz nagród rzeczowych Zarząd WFOŚiGW w Warszawie przyznał nagrody specjalne w postaci Ekobonów o wartości 5000 dla szkół, których uczniowie zostali laureatami konkursu za działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych.

Podczas uroczystości Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król z okazji 60-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego na ręce dyrektora Parku Mariana Markowskiego przekazała statuetkę łosia-symbol parku- z jednoczesnym podziękowaniem za pracę na rzecz ochrony środowiska.

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w którego imieniu udział w wydarzeniu wziął Szef Gabinetu Politycznego Przemysław Bednarski. W uroczystości uczestniczyła również Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Rafał Romanowski Wiceminister Rolnictwa oraz Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka.

Więcej na http://wfosigw.pl/nagrody-ekoszkola-rozdane/

 

b_300_0_16777215_00___images_news_2019_ekoszkoa1.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo