Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Kampinoski Park Narodowy skończył 60 lat!

Leżący w sercu Polski Kampinoski Park Narodowy to wydmy, bagna, lasy, łąki i pastwiska. Niezwykła mozaika krajobrazów z ogromnym bogactwem szaty roślinnej oraz tysiącami gatunków zwierząt, jest ewenementem na skalę światową. Mimo wielowiekowych przekształceń i działalności człowieka Puszcza pozostała wielkim żywym laboratorium natury. Jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w środkowej Polsce.

 

Park utworzony 16 stycznia 1959 roku głównie dzięki staraniom profesorów Jadwigi i Romana Kobendzów chroni walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy Kampinoskiej. Ten skarb przyrody o powierzchni 38,5 tys. ha graniczy z największą w Polsce aglomeracją warszawską. Lasy zajmują w parku ponad 73 % powierzchni, a tworzą je głównie sosna, olcha, dąb i brzoza. To dzięki lasom puszczy do stolicy napływa od zachodu czyste, świeże, napełnione olejkami eterycznymi powietrze.

Trwająca od 60 lat ochrona i opieka kilku pokoleń pracowników przyczynia się do regeneracji przyrody. Lasy stają się coraz bardziej naturalne i nabierają puszczańskiego charakteru, jak przed wiekami. Z udokumentowanych dotychczas ponad czterech tysięcy gatunków zwierząt występujących w parku najliczniejszą grupę stanowią bezkręgowce. Największym ssakiem jest łoś – herbowe zwierzę parku, ale ostoję znalazły tu również, jelenie, rysie, wilki a z ptaków bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik i wiele innych. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym w parku ciągle przybywa nowych odkryć z zakresu zoologii, botaniki i mykologii. Obok walorów przyrodniczych Puszcza Kampinoska jest prawdziwą skarbnicą dziejów. Nie ominęły tych terenów żadne z ważnych dla kraju wydarzeń historycznych a ślady po powstaniach i wojnach możemy napotkać w wielu miejscach w parku. Cmentarze, samotne mogiły i kapliczki są nieodłącznym elementem krajobrazu puszczy.

Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypoczynkową nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale również dla wszystkich miłośników przyrody, turystyki i historii. Czeka tu na nich 350 km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy, ścieżki dydaktyczne, trasy konne oraz specjalnie urządzone polany i parkingi. W ośrodkach dydaktycznych prowadzona jest edukacja dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej. Odbywają się kursy, warsztaty dla wyspecjalizowanych grup, koncerty, wystawy, konkursy, festiwale, itp. Park może liczyć na wolontariuszy, których z roku na rok wciąż przybywa, a ich pomoc jest nieoceniona.

Rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej tworzą wyraźnie wyodrębniony układ przyrodniczy, usytuowany w punkcie węzłowym korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu i Narwi) o znaczeniu europejskim. Ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne Park wraz z otuliną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”, wchodzi też w skład sieci NATURA 2000 zarówno ze względu na bogactwo gatunków ptaków (Dyrektywa Ptasia), jak i na różnorodność zbiorowisk roślinnych (Dyrektywa Siedliskowa).

 

Warto pamiętać, że tuż za rogatkami stolicy Polski znajduje się tak cenne przyrodniczo i historycznie  dziedzictwo narodowe. Z centrum miasta do wschodniej granicy parku dojedziemy w zaledwie 30 minut. Dalej już tylko spokój, ukojenie i bezmierna przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Starajmy się wszyscy umiejętnie korzystać z jego dóbr.

 

Katarzyna Fidler
Kampinoski Park Narodowy

60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego
60 lat Kampinoskiego Parku Narodowego

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo